LP:s Biodling AB MS Biredskapsbutiken AB Svensk Honungsförädling Flaskor & Burkar Butiken Yrkeshögskolan för biodling Närproducerad svensk honung Pollineringspoolen Bigården.se Honung från svenska binProbee

Välkommen till Biodlingsföretagarna

Biodlingsföretagarna är en branschförening för biodlare som på hel- eller deltid har sin utkomst från biodling. Vi har inga krav på att man ska ha ett visst antal samhällen och våra medlemmar har allt från enstaka till hundratals bisamhällen. Som medlem i Biodlingsföretagarna får du möjlighet att träffa likasinnade biodlare för utbyte av erfarenhet och kunskap.

Läs mer om oss

Brittiskt fältförsök påvisar bekämpningsmedels negativa påverkan på humlor

okt 16, 2016 |

En ny rapport, denna gång från Imperial College i London, visar att produktionen av drottningar och handjur minskar i ett humlesamhälle. Humlesamhällena har blivit utsatta för nivåer av neonikotinoider som motsvarar den mängd som finns i fält där bekämpningsmedlena används.

Informationen kommer ifrån PAN
Länk till rapporten


Biodlardag lördagen 29 oktober

okt 12, 2016 |

Lördagen den 29 oktober är det Biodlardag på Ljungskiles folkhögskola.
Dagen anordnas av Göteborgs och Bohusläns Biodlardistrikt och Studieförbundet vuxenskolan i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Ämnena är invintring, tymolbehandling, bin med VSH- egenskaper och information om bitillsynen ser ut idag och hur den förändras framöver.

Praktisk information

Se programmet här


Yrkeshögskolan för biodling tar emot ansökningar inför utbildningsstart VT2017

okt 1, 2016 |

Vill du utbilda dig och få yrkesexamen inom yrkesbiodling så är det hög tid att ansöka nu. Ansökan till vårens terminsstart ska vara inne senast den 17/10.

Läs mer här.


Kurs i utökad biodling

sep 23, 2016 | Biodlingsföretagarna anordnar lördagen 29 oktober en kurs i utökad biodling i kombination med bihälsa.

Läs mer...


Neonikotinoider ÄR skadliga för bina, det visar även tillverknas egna fältförsök på.

sep 22, 2016 |

I tidningen The Guardian avslöjas att tillverkare av insektsmedel med neonikotinoider har gjort egna fältförsök som visar att deras insektsmedel är mycket mer skadliga för bina än vad tillverkarna hittills vilja erkänna. Resultaten från tillverkarnas fältförsök har blivit tillgängliga efter att Greenpeace begärt att få ut dem från de amerikanska myndigheterna via s.k. "freedom of information".

Artikeln väcker lätt funderingar kring om det finns mer relevant information som inte blivit publicerat.

Läs hela artikeln


Nytt projekt med Lunds Univ. - Utveckling av verktyg för beräkning av pollenkällor och pollenförekomst

sep 18, 2016 |

Jordbruksverket har beviljat stöd för att bilda en innovationsgrupp (journalnummer 2016-1352 inom landsbygdsprogrammet 2014-2020).

http://www.cec.lu.se/sv/forskning/utveckling-av-verktyg-for-berakning-av-pollenkallor-och-pollenforekomst


 


COPA-COGECAs förslag till en förbättrad kontroll av honungen inom EU

sep 12, 2016 |

För att få en bättre kontroll på den honung som säljs inom EU har COPA-COGECA gett förslag till en handlingsplan. Förslagen gäller alla nivåer på honungsmarknaden - från den lokala nivån till internationell nivå.
Förslagen handlar bl.a. om

  • att ta fram ett spårbarhetssystem för att enkelt och tydligt kunna identifiera honungens ursprung vid bulkhantering
  • att öka kontrollen i paketering- och grossistledet
  • att varje medlemsstat utökar sina kontroller till att inte bara leta efter medicinska rester utan även kontrollera honungens kvalité och ursprung.
  • att inleda systematiserade kontroller vid import av honung till EU.


WWF uppvaktade EU kommissionärer med honung

sep 9, 2016 |

EU kommissionen kommer i höst ge ytterligare förslag på hur naturen kan skyddas bättre. Samt minska försämringen av den biologiska mångfalden till 2020(EU 2020 Biodiversity Targets).

Samtidigt som WWF lyfte fram sina önskemål så överräckte honung till EUkommissionärerna.

Läs hela artikeln här


After skörd 2016

sep 1, 2016 |

Nu är det snart dags för årets After skörd. Ett perfekt tillfälle att träffas biodlarkollegor emellan och diskutera säsongen 2016 som vi snart lägger bakom oss.
Läs inbjudan här.


Sockersoppan: Kommentar från prof. Ingemar Fries

aug 23, 2016 |

Professor Ingemar Fries har kommenterat de senaste påståendena och artiklarna gällande sockrets lämplighet som vinterfoder för bin.

Ingemars kommentar finns att läsa här.
För tidigare inlägg i debatten, se i nyhetsflödet nedan.


Neonikotinoider ger långsiktiga skador hos bin och humlor.

aug 17, 2016 | Bekämpningsmedel med neonikotinoider är farligare för vilda bin och humlor än vad man hittills trott. En omfattande brittisk studie visar att medlen ger långsiktiga skador på insekternas samhällen.
Svensk artikel Läs mer
Original artikel i Nature Communications: Läs mer


Sockersoppan forts.

aug 5, 2016 | Nu har Testfakta publicerat en uppföljande artikel gällande socker som vinterfoder.
Länk till artikeln


Sockersoppa

aug 3, 2016 | Den senaste veckan har en rad artiklar dykt upp i media med budskapet att sockerfodring av bin är anledningen till bidöden och borde förbjudas. SLU har reagerat kraftfullt på artikeln, läs PDF-fil.


Normal honungsskörd förväntas i år

jul 28, 2016 | Den svenska honungsskörden förväntas bli normalstor i år, men de lokala variationerna kan vara stora.
http://www.atl.nu/lantbruk/normal-honungskord-i-ar/


Öppet hus Österlenhonung 12/8

jul 23, 2016 |

Den 12 augusti anordnar Österlenhonung Öppet hus.
Mer information finns på här


Öppet hus 2 augusti

jul 22, 2016 |

Uppdaterad information för Öppet hus hos Honung från Södertörn.
Läs mer under Öppet hus
Freddy Duwe anordnar dessutom träffar varje tisdag 7/6 - 2/8


Utbrot Am.yngelröta

jul 15, 2016 |

2016-07-15: Utbrott av Amerikansk yngelröta har konstaterats i Värmlands län
2016-07-06: Utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i Örebro län.

Läs mer...


VSH-Projektet söker projektledare

jul 15, 2016 | Du kommer att driva och samordna ett flerårigt, omfattande projekt för att hitta och avla fram VSH-bin i Sverige.

Läs mer...


Bi-ambassadörer står bakom uppropet #bevarasurret

jul 6, 2016 |

Kocken Paul Svensson, Helena Jonsson, LRF, odlaren och filmaren Tina Marie Qwiberg, gastronom Christina Möller, omvärldsanalytiker Ingela Stenson, Mattias Goldmann, Fores är alla bi-ambassadörer som tillsammans har startat uppropet #bevarasurret. Uppropet går ut på att det nu är möjligt att lösa in sina medlemspoäng hos Coop och låta värdet gå till att skapa fler bin.

På torsdag i Almedalen arrangerar Coop i samarbete med Konsumentföreningen och Svenska Bin fem seminarier om bin och pollinering under namnet Bi Happy, där de lyfter binas betydelse för den globala matförsörjningen. Läs mer

Konsumentföreningens program

 


Välkomna på studiebesök hos Tavlebords Honungsgård

jul 5, 2016 |

På grund av stort intresse gör vi ännu ett studiebesök hos Tavlebords Honungsgård. Denna gång  torsdagen den 25 augusti!'

Läs hela inbjudan här


Öppet hus Höre Bi & Boskap 9/7

jul 4, 2016 |

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS
PÅ HÖREBACKEN I NÄRKE
Lördag 9 juli kl.13.00
Nybyggnation och slunglinje, representanter från Thomas och mycket mer. Se länk nedan för mer information.

Läs mer...


Stöd projektet Blommor för Bin

jun 5, 2016 |

Projektet Blommor för Bin drivs av den ideella förening Bee Urban Research och går ut på att betala lantbrukare på slättbygden för att plantera bifodergröda i skyddszoner. För närvarande står 50 lantbrukare i kö för att få vara med, men föreningen saknar medel att betala dem. Därför vädjar föreningen nu bland annat till landets biodlare. Läs mer på projektet hemsida.


Information om övervintringen 2015-2016

jun 5, 2016 |

Genom den enkätundersökning om övervintringen som genomfördes under maj månad kom det in 2096 användbara svar. Tack så mycket till alla som besvarat enkäten.
Av de totalt 25443 samhällen som svaren omfattar gick 3837 förlorade, vilket betyder att vinterförlusterna denna vinter var 15,1 %.
Lite drygt 50 procent av de biodlare som besvarat enkäten (1080 biodlare med totalt 5750 samhällen) har inta haft några förluster alls, och 6,7 % (141 biodlare med totalt 8035 samhällen) har haft förluster endast upp till 10 %. Läs mer här


Studiebesök på Tavlebord Honungsgård 23/8

jun 4, 2016 | Tavlebords Honungsgård drivs av Helge och Pia Josefsson och verksamheten innefattar både biodling och besöksverksamhet. Helge kommer att berätta om biodlingen, upplevelse aktiviteterna Bisafari och Biodlare för en dag och det för året nya Boende i bikupa.
Studiebesöket är den 23 augusti kl 13:30-16:30. Det är begränsat antal platser, så du måste anmäla dig om du vill komma. Läs hela inbjudan här.


Enkät om övervintringen 2015-2016

maj 30, 2016 |

Den 3 maj påbörjades årets enkätundersökning om övervintringen. För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många svar och att så många frågor som möjligt besvaras. Det har nu kommit in nästan lika många svar som det kom in i fjol, och jag tackar alla som svarat.

Det vore dock bra om det kommer in fler svar, så jag är därför tacksam om du vill ägna några minuter åt att besvara enkäten, oavsett om du har haft små förluster, stora förluster eller inga förluster.

Länk till undersökningen, som pågår fram till och med 1 juni,  hittar du här.

Med vänliga hälsningar
Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent


Inspelningar från Beecome2016

maj 10, 2016 |

Inspelningar från första dagen av Beecome2016. Länkarna finns även under Bibliotek-menyn

Invigning
Paneldebatt del 1
Paneldebatt del 2

UR-play har publicerat sina inspelningar från Beecom2016.
http://urplay.se/program/195434-ur-samtiden-biodling-for-en-hallbar-framtid


Enkät om övervintringen 2015-2016

maj 4, 2016 | För åttonde året i rad genomförs under maj månad en internetbaserad enkätundersökning angående övervintringen. Ju fler svar som kommer in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Vi är därför tacksamma om du vill ägna några minuter åt att besvara enkäten, oavsett om du har haft små eller stora förluster.
 
Enkäten, som du kommer till genom att klicka här, kan besvaras fram till och med den 1 juni.
 
Frågeformuläret som används har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa.
 
Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent


Inbjudan till kurs i HACCP

maj 2, 2016 |

För er som är livsmedelsföretagare finns det nu möjlighet att gå en kurs i HACCP.
Det är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedlen ska vara säkra för konsumenten.
Kursen hålls av Johanna Eriksson som är livsmedelsrådgivare.
För att se vad kursen innehåller och hur man anmäler sig, se bifogad inbjudan.


Redskapshandlare betalar din återvinningsavgift

apr 28, 2016 |

I sitt senaste nyhetsbrev informerar LP:s biodling om att de är första och enda redskapshandlaren i Sverige som säljer förpackningar där återvinningsavgiften redan är betald.

Öppna 'läs mer' sidan för att ta del av informationen från nyhetsbrevet.

Läs mer...


Svenska Bin flyger in på Gastro Nord med Menigo

apr 21, 2016 | För första gången tar de svenska biodlarna och bina plats på den stora restaurangmässan Gastro Nord på Stockholmsmässan.
Läs mer


Välkomna på en 4 dagars-kurs i ekologisk biodling!

mar 21, 2016 | Är du intresserad av att driva en ekologisk biodling?
Siktar du på en biodling i storleken 10-100 samhällen? Då är detta kursen för dig!

Läs mer...


Vill du besöka en ekologisk biodling?

mar 19, 2016 |

Onsdagen den 11 maj, 13:30-16:30 gör vi ett studiebesök hos Berggårdens honung.
Bengt kommer att hålla en föreläsning där han beskriver hur han gör yngeluppflyttningar och hur han maximerat sin honungsproduktion. 
Sen får du en guidad visning i slungrum och honungslokaler.
Du får en inblick i hur mycket plats  en yrkesbiodlare med 100 samhällen behöver.

Anmälan görs via Länsstyrelsens webbplats, se bifogad inbjudan.


Svartmölska brygd specifikt för Beecome

mar 7, 2016 |

Nu är den klar!
Asgård, svartmölskan som är bryggd till Beecome. En syndigt svart
honungsöl, mölska, som är bryggd på whiskeymalt, humle och förstås
honung, närmare bestämt ljunghonung och karamelliserad honung. Styrka
9,6%. Finns att tillgå på Beecome!

Visa bild


Biodlare går ihop i ett öppet brev till Jordbruksverket

mar 1, 2016 |

För att försöka få till en bra lösning att bekämpa yngelröta så har det skapats ett upprop, http://www.utrotayngelrota.nu/.
Uppropet har mynnat ut i ett öppet brev som skickats till Jordbruksverket.


Kemikalieinspektionen ger inte dispens för rapsmedel

feb 23, 2016 |

Kemikalieinspektionen har beslutat att inte ge dispens till växtskyddsmedel innehållande neonikotinoider.

Mer information på kemikalieinspektionens hemsida

 


Norra Älvsborgs bidlardistrikt bjuder in till kurs i Godkänd biodlare

feb 22, 2016 |

Norra Älvsborgs biodlardistrikt  hälsar dig välkommen till kurs för att bli godkänd biodlare.

Kursen riktar sig till biodlare som har minst tre års erfarenhet av biodling, och dessutom främst till biodlare som har behov att bli utsedd som godkänd biodlare.

För program och information hur man anmäler sig, se PDF-fil.


Betydelsen av pollinatörernas minskning för människans hälsa

feb 16, 2016 |

Studie från European Commision DG ENV - Science for Enivronment. Originaltitel: "What do pollinator declines mean for human health?"

I Studien har det sammanställts hur människans hälsa kan komma att påverkas när pollineringen minskar. Forskarna påstår att färre pollinatörer kan öka det globala sjukdomstrycket.   

Extern länk till rapporten


Kan binas sjukdomar kopplas till växtskyddsmedel

feb 16, 2016 |

Originaltitel: "Are bee deseases linked to pesticides?"
Författarna till artikeln är forskare från Australien, Storbritannien, Italien, Japan och Frankrike.

Artikeln lyfter fram den negativa effekten som "icke dödliga doser" av växtskyddsmedel har på binas hälsa.

En recension finns att ladda ner här.


Välkomna på en studieresa till Skåne!

feb 10, 2016 |

Vill du få inspiration till din biodling ? Vill du träffa och resa med andra trevliga biodlare? Vill du se Skåne under tre dagar i vår?

Då är detta resan för dig!

Läs mer...


Jordbruksverkets seminarium innan BeeCom

jan 29, 2016 |

Till alla intresserade av Sveriges nationella honungsprogram
 
Efter diskussion med näringen har Jordbruksverket beslutat att samordna sin årliga konferens med det stora BeeCom mötet i Malmö den 11-13 mars i år. Jordbruksverkets möte blir då kortare, men förhoppningsvis ett svenskt komplement till de mer internationella utblickarna på BeeCom.

Mötet genomförs på fredag den 11 mars kl. 9-11.30, dvs före invigningen av BeeCom.

Läs mer...


Resultat av medlemsenkät 2015

jan 27, 2016 |

Resultatet av medlemsenkät 2015 presenteras i sin helhet här
Kommentarer lämnade i samband med medlemsenkät 2015 presenteras på forumet.


Yrkeshögskolan för biodling beviljas två ny utbildningsomgångar

jan 23, 2016 |

Pia Gerdin (Yrkeshögskolan för biodling): Vanligen beviljas endast ca 30 % av alla ansökningar och även om biodling är viktigt så finns det många
andra utbildningar som också är viktiga ur ett nationellt perspektiv och vi kan
aldrig känna oss säkra på att få fortsätta. Men i onsdags kom beskedet Yrkeshögskolan för biodling har blivit beviljade två nya
utbildningsomgångar med start våren 2017!

Se hela resultatet av årets ansökningsomgång på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.


Nya publikationer släppta i det svenska projektet om bin och neonikotinoider

jan 7, 2016 |

Nya resultat, som bekräftar slutsatsen, är nu publicerade i detta projekt.
Läs nyheten på Jordbruksverkets hemsida.


Socker i honung - EU-tillslag mot matbedrägerier

jan 2, 2016 |

Tillsatt socker, felaktig pollensort eller felaktig ursprungsmärkning är vanliga bedrägerier när det gäller honung. Detta har uppdagats i ett kontrollprojekt av EU-kommissionens Food Fraud Network.
Vart femte prov av de över 2200 proverna hade brister.

Länk till Livsmedelsverkets artikel.
Länkar till EU-kommissionens artikel och rapport(PDF-fil)

Sverige har inte deltagit i projektet. Varför har vi inte det?


Hop Guard - nytt sätt att hantera Varroa

dec 15, 2015 |

Utvecklingen av sätt att hantera varroa-problemtik har fått ett tillskott i form av Hop Guard.
Hop Guard är en remsa med aktiv substans baserad på humle. Läs mer i denna rapport från Rademacher m.fl som testat produkten.


Inga läkemedelsrester i svensk honung.

nov 25, 2015 |

Femtusen prover analyserade och inga spår av läkemedelsrester i svenskt kött, fisk. ägg, mjölk eller honung.

Livsmedelsverkets artikel.


Växtskyddsmedel ger sämre skörd av äpplen

nov 19, 2015 |

Vanliga insektsmedel skadar inte bara humlor och bin, de leder också till att äpplen pollineras sämre, visar en ny brittisk studie.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6305459


Yrkesbiodlarresan 2016 går till Sicilien

nov 16, 2015 |
Preliminär avresedag Söndag 21 februari och hemkomst 27 februari. Vår ambition är att få till 2-3 biodlingsbesök per dag och en dag mitt i veckan planerar en guidad tur kring vulkanen Etna. Planeringsarbetet har just inletts och fortlöpande information om resan kommer att läggas ut allt eftersom programmet växer fram.
Välkommen med intresseanmälan redan nu till
Freddy Duwe, freddy.duwe@telia.com tel 070 510 70 54
Lena Franson, lena@vetlandaresebyra.se tel 038 319 150


Flupyradifurone : second bee-toxic neonicotinoid authorized by DG Sante in 3 months

nov 13, 2015 |

Källa: PAN Europé
Date published: November 13 2015

As we learned today, on 9 October 2015, the European Commission and Member States have authorised Flupyradifurone, a new neonicotinoid insecticide. Again, this substance did not go under any proper evaluation for its chronic and sublethal toxicity on honey bees or wild bees. As it did in July on Sulfoxaflor, DG Sante disregarded the risk posed by this systemic and persistent insecticide on pollinators.

Läs hela artikeln här


Naturliga områden kan mildra bekämpningsmedlens effekt på bina

nov 2, 2015 |

Källa: European Commission DG ENV – Science for Environment Policy

The use of pesticides in orchards may be threatening populations of wild bees, which are important pollinators that increase crop productivity, a new study concludes. However, the damage was mitigated in areas where the orchards were surrounded by natural landscapes, such as deciduous forests.

Länk till artikeln


Biodlare planerar demonstration i Bryssel

okt 27, 2015 |

Biodlare i EU planerar att hålla en demonstration i Bryssel den 30/10. Protesten, organiserad av de ungerska biodlarna, gäller den stora mängd honung som importeras från Kina varje år.
Läs mer i pdf-filen


PAN Europe går till domstol för att stoppa det bifarliga bekämpningsmedlet Sulfoxaflor

okt 27, 2015 |

Information från PAN(Pesticide Action Network) Europe.
Trots att Sulfoxaflor är ansedd av EFSA som mycket giftigt för bin, så blev det i juli 2015 godkänt av DG Sante och EUs medlemsstater.
PAN Europe vänder sig nu därför till Europadomstolen för att häva detta besult.

Läs mer...


Pollenanalys - grundkurs/fördjupningskurs

okt 26, 2015 |

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder in till kurser i pollenanalys.
Det är en grundkurs och en fördjupningskurs som hålls i början av 2016. Se respektive inbjudan för mer information och anmälan:
Inbjudan till grundkurs i pollenanalys 12-13 januari, öppna PDF-fil.
Inbjudan till fördjupningskurs i pollenanalys 9-10 februari, öppna PDF-fil.


Svamp kan hjälpa binas immunförsvar

okt 20, 2015 |

Forskning från Department of Entomology at Washington State University, USA.
http://www.mprnews.org/story/2015/10/09/npr-mushroom-honeybee


Välkomna på en kurs i smaksättning av honung!

okt 12, 2015 |

Kursen är en endagskurs som hålls vid två olika tillfällen, onsdagen den 3 februari och torsdagen den 4 februari 2016.
Anmälan sker via vår hemsida. Klicka på länken efter kursen i inbjudan och anmäl er via formuläret.

Öppna inbjudan


Sökhundar för amerikansk yngelröta

sep 27, 2015 |

Just nu har ett projekt startat för att använda hundar att söka efter amerikansk yngelröta i Sverige.
Läs mer om projektet i bifogad pdf-fil.
Ett exempel från USA finns att läsa om här.


Projekt om pollinering får pris

sep 27, 2015 |

Projektet Pollinatören har under flera år arbetat för att underlätta samarbetet mellan växtodlare och biodlare med målet att öka skörden av både grödor och honung.
Pollinatören startades av Sveriges Biodlares Riksförbund för fem år sedan och projektet har nu fått ett fint pris i en europeisk tävling. Läs mer i bifogad PDF-fil


Sjukdomsnytt från SJV

sep 25, 2015 |

I slutet av juli påträffades europeisk yngelröta (EuY) i ett bisamhälle i Örebro. Symptomen var inte särskilt tydliga så ett kakprov skickades till labbet på SLU som kunde diagnosticera sjukdomen.
Sedan dess har bitillsynsmannen varit tillbaka till biodlaren och besiktigat även hans övriga samhällen samt ett samhälle som tillhörde en annan biodlare men stod i samma bigård som det EuY-diagnosticerade samhället. Vid denna förrättning skickades ytterligare ett par prov in men inget kunde diagnosticeras med europeisk yngelröta.
Eftersom europeisk yngelröta inte omfattas av den svenska lagstiftningen i dagsläget är det oklart hur detta ska hanteras. Vi har läst mer om sjukdomen och hur smittan kan spridas. Vi har också utgått från underlaget till en ny förordning som vi just nu jobbar på för att skicka till departementet. Eftersom vi i det underlaget inte föreslår att man ska slå ut ett samhälle smittat med europeisk yngelröta utan istället ger råd om biodlingshygienska åtgärder som t.ex. att skaka över bina på rent vax - så är det detta vi sagt att bitillsynsmannen ska förmedla till biodlaren.
Varifrån smittan har kommit är oklart.

I förra veckan kom ett meddelande om att Italien fått ännu ett utbrott av lilla kupskalbaggen.


Välkomna till en Biodlardag om Honung!

sep 24, 2015 |

Den 24 oktober 2015, kl. 9-16 i Ljungskile Folkhögskola!

Dagens anordnas av  Göteborgs och Bohusläns Biodlardistrikt i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Läs mer...


SLU redovisar om rovdjursangrepps påverkan på landsbygdsföretagens ekonomi

aug 25, 2015 |

SLU:s rektor beslutade den 25/8 att, till regeringen (Näringsdepartementet), överlämna slutredovisningen av regeringsuppdraget L2014/1389 om rovdjursangrepps påverkan på landsbygdsföretagens ekonomi.

Rektorns beslut finns att hämta här.
Ladda ner rapporten här.

Frågor på rapportens innehåll kan besvaras av dess huvudförfattare Katarina Elofsson, institutionen för ekonomi; 018-671798  eller per e-post  katarina.elofsson@slu.se


Medlemsföretag

Medlemsföretag

Se information alla medlemsföretag i Sverige.

Läs mer
Bli medlem

Bli medlem

Du får som medlem tillgång till rådgivningsservice inom det mesta...

Läs mer
Medlemsföretag

Företagsrådgivning

Vi erbjuder dig företagsrådgivning. Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer
Medlemsföretag

Forum

Forum för yrkesbiodling. Ställ frågor och prata med likasinnade.

Läs mer
LP:s Biodling AB MS Biredskapsbutiken AB Svensk Honungsförädling Flaskor & Burkar Butiken Yrkeshögskolan för biodling Närproducerad svensk honung Annonsera på biodlingsföretagarna.nu Pollineringspoolen Bigården.se Honung från svenska binProbee