Magical Himalaya LP:s Biodling AB MS Biredskapsbutiken AB Svensk Honungsförädling Flaskor & Burkar Butiken Närproducerad svensk honung Bigården.se Honung från svenska binProbeeJoel Svensson

Välkommen till Biodlingsföretagarna

Biodlingsföretagarna är en branschförening för biodlare som på hel- eller deltid har sin utkomst från biodling. Vi har inga krav på att man ska ha ett visst antal samhällen och våra medlemmar har allt från enstaka till hundratals bisamhällen. Som medlem i Biodlingsföretagarna får du möjlighet att träffa likasinnade biodlare för utbyte av erfarenhet och kunskap.

Läs mer om oss

Enkät om övervintringen 2019–2020

maj 13, 2020 |

För tolfte året i rad genomförs under maj månad en enkätundersökning angående övervintringen. 

Ju fler svar som vi får in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Enkäten, som du kommer till genom att klicka här, kan besvaras fram till och med den 8 juni. 

Frågeformuläret som används har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa.

Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent


Kurser – anmäl dig nu!

apr 8, 2020 | Honungens kvalitet och egenskaper
Det är Honungsringen som bjuder in till kursen där oberoende kontroller genom certifiering och aromanalyser kommer att avhandlas.

Bihälsa för ökad vinteröverlevnad
Gör din egen bihälsoplan och få individuell rådgivning med uppföljning under säsongen och utvärdering efter vintern.
Före skörd

Rundabordssamtal om biodling och utbyte tillsammans med “traktens ikoner” Johan Ingjald, Erik Österlund, Björn Lagerman och Thomas Dahl.

Läs mer...


Ny fas för framtagande av mobil slunglinje

dec 17, 2019 | Det första projektet för att ta fram en mobil slunglinje för yrkesbiodlare avslutas. Biodlingsföretagarna tackar Leader Sörmlandskusten, EU och Jordbruksverket för samarbetet kring detta.
Nu tas nästa steg för att lösa upp den flaskhals som hindrar utveckling av yrkesbiodling.

Läs mer...


Medlemsföretag

Medlemsföretag

Se information alla medlemsföretag i Sverige.

Läs mer
Bli medlem

Bli medlem

Du får som medlem tillgång till rådgivningsservice inom det mesta...

Läs mer
Medlemsföretag

Företagsrådgivning

Vi erbjuder dig företagsrådgivning. Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer
Medlemsföretag

Forum

Forum för yrkesbiodling. Ställ frågor och prata med likasinnade.

Läs mer
Apinordica LP:s Biodling AB MS Biredskapsbutiken AB Svensk Honungsförädling Flaskor & Burkar Butiken Närproducerad svensk honung Annonsera på biodlingsföretagarna.nu Pollineringspoolen Bigården.se Honung från svenska binProbeeJoel Svensson