Magical HimalayaMagical Himalaya LP:s Biodling AB MS Biredskapsbutiken AB Svensk Honungsförädling Flaskor & Burkar Butiken Yrkeshögskolan för biodling Närproducerad svensk honung Pollineringspoolen Bigården.se Honung från svenska binProbeeJoel Svensson

Bli medlem

Vad ger ett medlemskap i Biodlingsföretagarna?

Biodlingsföretagarna är en branschförening för biodlare som på hel- eller deltid har sin utkomst från biodling. Vi har inga krav på att man ska ha ett visst antal samhällen och våra medlemmar har allt från enstaka till hundratals bisamhällen. Som medlem i Biodlingsföretagarna får du möjlighet att träffa likasinnade biodlare för utbyte av erfarenhet och kunskap.

Du får som medlem tillgång till rådgivningsservice om ekonomi, livsmedel/hygien och yrkesbiodling. Rådgivningen består av kunniga personer med expertkunskap inom sina områden och som svarar på frågor och ger råd via telefon eller e-post.

Kommunikation sker även via vårt medlemsforum där man kan delta i olika diskussionstrådar om hur man kan bygga upp och driva sitt eget biodlingsföretag, samt diskutera alla övriga frågor inom biodling.

Du får dessutom tillgång till ett Biodlingsföretagarnas kvalitetssäkringssystem för honungsproduktion. Dokumenten är en hjälp och vägledning för att säkra livsmedelshanteringen och underlätta egenkontrollen, och bygger på branschens riktlinjer och gällande lagar.

Vi har vår uppskattade tidning Gadden (4 magasin i pappersform och ytterligare 4 i digital form) med intressanta artiklar och nyhetsbevakning. Tidningen har under åren blivit en viktig kunskapsbank och samtliga årgångar finns numera även i digitalt format.

Som biodlare måste man utvecklas för att hänga med och därför anordnar vi kurser, konferenser och studieresor. Dessutom har vi vårt uppskattade Öppet hus där man får möjlighet att besöka ett antal biodlare för att se hur de lagt upp sin verksamhet. Aktuella aktiviteter finns att läsa om här

Friska, snälla och produktiva bin är viktigt för oss som biodlare. Därför deltar vi aktivt i avelsarbetet genom företaget Svensk Biavel där vi är delägare.
Vi skapar material för marknadsföring, profilprodukter och EAN-koder som kan beställas i Butiken.

Vi bedriver informations- och påverkansarbete för att tillvarata våra intressen. Det handlar om kontakter med svenska politiker och media såväl som aktivt deltagande på EU nivå. Som medlem har du möjlighet att delta i detta påverkansarbete genom vårt medlemsforum där vi lägger ut interna ”remisser” i heta frågor för att medlemmarna ska kunna göra sina röster hörda.

Tveka inte – gå med i Biodlingsföretagarna du också!

Medlem blir du genom att betala årsavgiften på 1.238 kr till plusgiro 1225998–2, Biodlingsföretagarna (ange medlemskap eller prenumeration på Gadden). Enklaste sättet att bli medlem är att fylla i formuläret nedan. Då får du ett inbetalningskort inom kort, och när du betalat, en dokumentation om föreningen.

* innebär obligatoriska fält

E-post*
Namn*
Efternamn*
Företagsnamn
Postadress*
Postnummer*
Postort*
Land*
Telefon*
Publicera företagsinformation på BFs hemsida*


Företagsinformationen läggs upp på Medlemsföretagssidorna. Ange detaljer om Köper, Säljer och Pollinering under "Meddelande" nedan.
Välj medlemskap eller prenumeration*

Antal bisamhällen
Meddelande
Apinordica LP:s Biodling AB MS Biredskapsbutiken AB Svensk Honungsförädling Flaskor & Burkar Butiken Närproducerad svensk honung Annonsera på biodlingsföretagarna.nu Pollineringspoolen Bigården.se Honung från svenska binProbeeJoel Svensson