LP:s Biodling AB MS Biredskapsbutiken AB Svensk Honungsförädling Flaskor & Burkar Butiken Närproducerad svensk honung Bigården.se Honung från svenska bin Joel Svensson

Bli medlem

Vad ger ett medlemskap i Biodlingsföretagarna?

Biodlingsföretagarna är en branschförening för biodlare som på hel- eller deltid har sin utkomst från biodling. Vi har inga krav på att man ska ha ett visst antal samhällen och våra medlemmar har allt från enstaka till hundratals bisamhällen. Som medlem i Biodlingsföretagarna får du möjlighet att träffa likasinnade biodlare för utbyte av erfarenhet och kunskap.

Du får som medlem tillgång till rådgivningsservice om ekonomi, livsmedel/hygien och yrkesbiodling. Rådgivningen består av kunniga personer med expertkunskap inom sina områden och som svarar på frågor och ger råd via telefon eller e-post.

Kommunikation sker även via vårt medlemsforum där man kan delta i olika diskussionstrådar om hur man kan bygga upp och driva sitt eget biodlingsföretag, samt diskutera alla övriga frågor inom biodling.

Du får dessutom tillgång till ett Biodlingsföretagarnas kvalitetssäkringssystem för honungsproduktion. Dokumenten är en hjälp och vägledning för att säkra livsmedelshanteringen och underlätta egenkontrollen, och bygger på branschens riktlinjer och gällande lagar.

Vi ger ut medlemstidningen Gadden sex gånger per år. Oftast har tidningen ett tema. Vi har till exempel uppmärksammat lyfthjälpmedel, vaxhantering, kravodling, honungsskörd och mycket annat.  Informationsbroschyrer, till exempel Biodling – mer än bara honung, som finns att beställa i butiken på hemsidan.

Som biodlare måste man utvecklas för att hänga med och därför anordnar vi kurser, konferenser och studieresor. Dessutom har vi vårt uppskattade Öppet hus där man får möjlighet att besöka ett antal biodlare för att se hur de lagt upp sin verksamhet. Aktuella aktiviteter finns att läsa om här

Vi bedriver informations- och påverkansarbete för att tillvarata våra intressen. Det handlar om kontakter med svenska politiker och media såväl som aktivt deltagande på EU nivå. Som medlem har du möjlighet att delta i detta påverkansarbete genom vårt medlemsforum där vi lägger ut interna ”remisser” i heta frågor för att medlemmarna ska kunna göra sina röster hörda.

Som medlem kan du påverka arbetet i Biodlingsföretagarna genom att vara delaktiga i styrelsearbetet och valberedningen, driva frågor genom motioner, vara aktiv i branschorganisationen genom de aktiviteter som genomförs eller genom att driva frågor i medlemsforumet, via Facebook och Instagram.
 
Vi behöver bli ännu fler för att bli ännu starkare så bli medlem du också, välkommen till Biodlingsföretagarna!

Tveka inte – gå med i Biodlingsföretagarna du också!

Välkommen att bli en av oss. Du betalar bara halva medlemsavgiften om du bli medlem innan sista juni 2021.

Medlem blir du genom att betala årsavgiften på 1,275 kr exkl. moms kr till bankgiro:5276-8587, Biodlingsföretagarna. Enklaste sättet att bli medlem är att fylla i formuläret nedan. Då får du ett inbetalningskort inom kort, och när du betalat, en dokumentation från föreningen.

* innebär obligatoriska fält

E-post*
Namn*
Efternamn*
Företagsnamn
Postadress*
Postnummer*
Postort*
Län*
Land*
Telefon*
Publicera företagsinformation på BFs hemsida*


Företagsinformationen läggs upp på Medlemsföretagssidorna. Ange detaljer om Köper, Säljer och Pollinering under "Meddelande" nedan.
Antal bisamhällen
Meddelande
LP:s Biodling AB MS Biredskapsbutiken AB Svensk Honungsförädling Flaskor & Burkar Butiken Närproducerad svensk honung Annonsera på biodlingsföretagarna.nu Bigården.se Honung från svenska binJoel Svensson