LP:s Biodling AB MS Biredskapsbutiken AB Svensk Honungsförädling Flaskor & Burkar Butiken Närproducerad svensk honung Bigården.se Honung från svenska bin Joel Svensson
EPBA

EPBA

EPBA, European Professional Beekeepers Association, är en sammanslutning av Yrkesbiodlareorganisationerna från länderna inom EU. EPBA bildades 26 oktober 1997 och Biodlingsföretagarna är en av medlemsorganisationerna.

EPBA har tillkommit för att täcka behovet av att ha fungerande relationer till de beslutande organen inom EU och av behovet av ett kontaktnät mellan yrkesbiodlareorganisationerna i de länder som berörs av beluten som fattas inom EU.

EPBA har mycket goda kontakter med bl.a. Fru Astrid Lulling, Luxemburg, medlem av EU-parlamentets agrarutskott och EU-parlamentarikern Klaus Rehder, Tyskland. Eldsjälen bakom EPBA:s bildande är Imkermeister Horst Preissl, Österrike. Alla tre har på olika sätt bidragit till EPBA:s existens och nuvarande ställning och till att den första generalförsamlingen på ett framgångsrikt sätt kunde hållas i EU-parlamentets lokaler och därför utnämndes dessa tre till hedersmedlemmar av EPBA.

EPBA har som sitt huvudmål att säkra existensvillkoren för Europas Yrkes- och deltidsbiodlare. Just nu är siktet inriktat på att skaffa EPBA inflytande över den nya europeiska honungsförordningen (EU 12.21) syftande till att säkerställa en europeisk kvalitetsstandard för honung. T.ex. fördömer man tankarna på ultrafiltrering av honung och man kämpar aktivt för att ursprungsdeklaration av honung blir föreskriven i lag.

EPBA vill också verka för att en del av de medel (15 miljoner ECU), som EU verkar vara villig att årligen ställa till biodlingens förfogande, i förväg reserveras för yrkesbiodlingen så att pengarna kommer direkt dit där dom hör hemma utan omvägar över diverse byråkratiska kontrollsystem i mottagarländerna.

www.professional-beekeepers.eu

EPBA

EPBA

EPBA, European Professional Beekeepers Association, är en sammanslutning av...

Läs mer
EPBA

Kontakta oss

Har du frågor? Varmt välkommen att kontakta oss.

Se kontaktuppgifter
EPBA

The Swedish Professional Beekepers

Our mission is to promote beekeeping as a full-time or part-time occupation.

Läs mer
LP:s Biodling AB MS Biredskapsbutiken AB Svensk Honungsförädling Flaskor & Burkar Butiken Närproducerad svensk honung Annonsera på biodlingsföretagarna.nu Bigården.se Honung från svenska binJoel Svensson