Företagsrådgivning i yrkesbiodling

Som i ett led i att stärka och hjälpa dig som företagare och medlem samt att följa den strategi som Biodlingsföretagarnas styrelse lagt upp erbjuder vi kostnadsfri rådgivning inom följande områden:

Ekonomi

Vakant

Livsmedel, hygienfrågor

Calle Regnell
Tel 0705-32 53 94
calle.regnell@gmail.com

Rådgivning i yrkesbiodling

Björn Jacobson
Tel 0706-66 93 69

Denna rådgivning är för att hjälpa dig att komma vidare i din yrkesbiodling eller i dina tankar att så småningom starta en yrkesbiodling. Rådgivningen är kostnadsfri onsdagar 19-21. Under annan tid kommer kostnadsersättning att tas ut. Avbrott för semester meddelas på telefonsvararen.
All rådgivning sker under sekretess. 

EPBA

Gadden

Gadden är vår medlems-tidning i A4-format som utkommer sex gånger per år.

Läs mer

EPBA

Företagsrådgivning i yrkesbiodling

Som i ett led i att stärka och hjälpa dig som företagare..

Läs mer
EPBA

På gång

Information om aktuella aktiviteter som anordnas i Biodlingsföretagarnas regi.

Läs mer