Gadden

Biodlingsföretagarnas medlemstidning som syftar till att utveckla yrkesbiodlingen i Sverige. Gadden kommer ut sex gånger per år och däremellan skickas nyhetsbrev till medlemmarna.

Prenumeration

Gadden är en tidning för medlemmar i Biodlingsföretagarna, som kommer ut med sex nummer per år. Vi säljer inga lösnummer eller prenumerationer på medlemstidningen utan det är en förmån som medlem. Du är välkommen som medlem om du önskar medlemstidningen, anmäl dig här. Vid frågor om tidningen kontakta kommunikator@biodlingsforetagarna.se

Du kan också annonsera under köp/sälj (även som icke medlem) i Forum för yrkesbiodling.

Var med och skriv i Gadden

Gadden ska spegla verksamheten hos våra medlemmar. Har du bilder och bildtexter som stöder din artikel är det välkommet men inget krav. Skicka ditt bidrag till kommunikator@biodlingsforetagarna.se.

Våra medlemmar är föreningen. Du är en av dem! Honorar är 500 SEK + moms per publicerad sida.

Tipsa om nyheter

Har du t.ex. produktnyheter, en pressrelease eller har sett en yrkesbiodlingsrelaterad nyhet på webben kan du skicka den till oss. Insänt material kan publiceras här på webbplatsen och/eller itidningen Gadden.

Viktigt när du skickar material:

• Annonser skickas som tryckoptimerad pdf.
• Radannonser (max 100 tecken) och kortare nyheter utan bilder skickas till  kommunikator@biodlingsforetagarna.se
• Kontakta gärna oss om din idé innan du börjar skriva. Artiklar skickas i Word- (.doc). Ange tydligt vad som är rubrik, mellanrubriker och brödtext. Numrera bildtexter och tillhörande bilder. För insänt ej beställt material ansvaras ej.
• Bilder skickas i originalfil som .jpg i 300 dpi upplösning. Numrera och döp filerna med artikelns eller avsändarens namn.
• Använd gärna Dropbox, OneDrive, Sprend, Wetransfer eller liknande tjänst om du skickar bildfiler på totalt över 10 mb. Packa filerna i en mapp med artikelns namn om du skickar flera filer.

Ansvarig utgivare:  Helena Ring Johansson, ordforande@biodlingsforetagarna.se
Redaktionellt material: kommunikator@biodlingsforetagarna.se
Annonsbokning och annonsmaterial: staffan.tegeback@biodlingsforetagarna.se

EPBA

Gadden

Gadden är vår medlems-tidning i A4-format som utkommer sex gånger per år.

Läs mer

EPBA

Företagsrådgivning i yrkesbiodling

Som i ett led i att stärka och hjälpa dig som företagare..

Läs mer
EPBA

På gång

Information om aktuella aktiviteter som anordnas i Biodlingsföretagarnas regi.

Läs mer