Gadden

Gadden är Biodlingsföretagarnas medlemstidning som utkommer åtta gånger per år (4 i pappersform och 4 i digital form). Den ger Dig senaste nytt från in- och utland om allt som rör bin och biodling. Du får bl.a del av driftssystem, marknadsanalyser, resereportage, forskning, ritningar på kupor och tillbehör och mycket mer. Gadden är tidningen som ger dig alternativen! En guldgruva för den som vill utveckla sin biodling. Provläs Gadden nr 6 2011, nr 6 2012 och nr 1 2014.

Prenumeration

Gadden är en medlemsförmån för medlemmari Biodlingsföretagarna. Du kan också prenumerera utan att vara medlem för 1.113 kr per år som insättes på plusgirokonto 38 27 85-4, BF Service AB. Äldre nummer av Gadden kan beställas i Biodlingsföretagarnas butik.
Medlemmar annonserar gratis med radannonser (max 100 tecken). Välkommen med din annons! Skicka e-post till gadden@biodlingsforetagarna.se. Du kan också annonsera under köp/sälj (även som icke medlem) i Forum för yrkesbiodling.

Var med och skriv i Gadden

Gadden ska spegla verksamheten hos våra medlemmar. Har du bilder och bildtexter som stöder din artikel är det välkommet men inget krav. Skicka ditt bidrag till gadden@biodlingsforetagarna.se. Våra medlemmar är föreningen. Du är en av dem! Honorar är 500 SEK + moms per publicerad sida (gäller ej Mitt biår).

Tipsa om nyheter

Har du t.ex. produktnyheter, en pressrelease eller sett en biodlingsrelaterad nyhet på webben kan du skicka den till oss. Insänt material publiceras här på webbplatsen och/eller i tidningen Gadden. Klicka här för att tipsa om nyheter.

Viktigt när du skickar material:

• Annonser skickas som tryckoptimerad pdf.
• Radannonser (max 100 tecken) och kortare nyheter utan bilder skickas via mail eller via denna länk.
• Artiklar skickas i Word- (.doc) eller rtf-format. Ange tydligt vad  som är rubrik, mellanrubriker och brödtext. Numrera bildtexter och tillhörande bilder.
• Bilder och skickas som jpg eller png i 300 dpi upplösning. Numrera och döp filerna med artikeln eller avsändarens namn.
• Använd gärna Sprend, Wetransfer eller liknande tjänst om du skickar bildfiler totalt över 10 mb. Packa filerna i en mapp med artikelns namn om du skickar flera filer.

Ansvarig utgivare:  jonny.ulvtorp@biodlingsforetagarna.se
Redaktionellt material: gadden@biodlingsforetagarna.se
Annonsbokning och annonsmaterial: staffan.tegeback@biodlingsforetagarna.se

EPBA

Gadden

Gadden är vår medlems-tidning i A4-format som utkommer sex gånger per år.

Läs mer

EPBA

Företagsrådgivning i yrkesbiodling

Som i ett led i att stärka och hjälpa dig som företagare..

Läs mer
EPBA

På gång

Information om aktuella aktiviteter som anordnas i Biodlingsföretagarnas regi.

Läs mer