LP:s Biodling AB MS Biredskapsbutiken AB Svensk Honungsförädling Butiken Närproducerad svensk honung Honung från svenska bin Joel Svensson

Medlemsföretag 

Hitta din lokala biodlare

Vi är proffs på honung! Vill du köpa närproducerad kvalitetshonung direkt från biodlaren? Vill du som är biodlare sälja din svenska honung till bästa pris? Här hittar du din lokala biodlare. Välj landskap nedan.

Mer än honung
Många av Biodlingsföretagarnas medlemmmar säljer även sorthonung, smaksatt honung, bivax,pollen, propolis (kittvax),pollineringstjänster, hygienprodukter, redskap för biodling, bisamhällen och bidrottningar mm. Fråga din lokala biodlare.

Ökad mångfald i din hembygd!
Hundratals växt- och djurarter och inte minst vi människor är beroende av binas arbete. Honungsbiet är naturens bästa pollinatör.Pollineringsvärdet bedöms vara mellan 15-150 gånger högre än honungsvärdet. Binas arbete är gratis, men Biodlaren som sköter dem ska leva på honungen. Köp därför svensk lokalt producerad honung – smaksatt av naturen.