Vad kan konsumenten om honung?

Biodlingsföretagarna driver ett nytt NPB-projekt, en förstudie för att se vilken kunskap konsumenten och livsmedelsindustrin har om honung idag för att längre fram kunna gå ut med en större informationskampanj.

En referensgrupp är knuten till projektet bestående av Höglandets Honung, LRF Mat & Dryck, Svensk Honungsförädling, Svenska Bin och SBR.

Honung utsätts för stor konkurrens från importerade produkter som uppges vara äkta honung men som inte är det. För att kunna öka andelen ”äkta” honung behöver kunskapen om honung och andra biprodukter spridas. Konsumenterna behöver informeras om vad honung är, vilken nytta den gör för miljön och den biologiska mångfalden..

Konsumenterna behöver också förstå att bin är nödvändigt för övriga jordbruket, fröodlingen och frukt- och bärodlingar, då dessa är helt beroende av honungsbin och vilda pollinerare för pollinering. Många biodlare har efterfrågat en större informationskampanj för att kunna öka försäljningen i bland annat detaljhandeln.

För att längre fram kunna gå ut med en större informationskampanj behöver en förstudie göras för att se se vilken kunskap konsumenten/livsmedelsindustrin har om honung idag och hur de ser på honung överlag. Detta görs enklast via en attitydundersökning. På det sättet kan målgruppen och dess köpbeteende samt kunskap definieras tydligt.

Att vi startar detta beror till stor del på det initiativ som Johannes Sjöstedt har uttryckt på bland annat vårt forum. Efter dialog med Johannes formulerade vi en ansökan.

Som projektledare har vi anlitat Sanna Ohlander med lång erfarenhet av att driva projekt inom livsmedel och mathantverk. Sanna arbetar i sitt dagliga värv med bland annat receptutveckling, events och work shops med mat i fokus.

Foto Torbjörn Lagerwall