Fyll i enkäten om hur övervintringen var i din biodling!

Var med och bidra till mer kunskap om övervintring. Ju fler svar vi får in, desto mer tillförlitlig blir sammanställningen (som vi senare redovisar i bland annat Gadden). Oavsett om alla dina samhällen överlevt vintern 2020-2021, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara undersökningen.

Genom att klicka här kommer du till frågeformuläret, som kan besvaras fram till den 8 juni.

Förra året deltog 1666, men hjälps vi åt kan vi i år säkert komma upp över 2000 deltagare.

BF förmedlar denna enkät åt Jordbruksverket, COLOSS