Halva avgiften om du blir medlem i juni!

Tipsa dina biodlarvänner som fortfarande inte är medlemmar i
Biodlingsföretagarna om att vi nu har ett superbra erbjudande. Den som
tecknar medlemskap under juni månad betalar bara halva medlemsavgiften.

Berättar för dem att:

Biodlingsföretagarna är en branschförening för biodlare som på hel- eller
deltid har sin inkomst från biodling. Vi har inga krav på att man ska ha
ett visst antal samhällen och våra medlemmar har allt från enstaka till
hundratals bisamhällen.

Som medlem får du tillgång till rådgivningsservice om
ekonomi, livsmedel/hygien och yrkesbiodling från biodlare med
expertkunskaper.

Du får också tidning Gadden med intressanta och aktuella artiklar..

Vi anordnar kurser, konferenser och studieresor för att du som biodlare ska
kunna utvecklas.

Vi skapar material för marknadsföring, profilprodukter och EAN-koder som du
som medlem kan köpa i vår butik.

Vi bedriver också informations- och påverkansarbete både nationellt och
internationellt för att tillvarata biodlarnas intressen.

På vår hemsida har vi ett medlemsforum där du kan delta i olika
diskussionstrådar om allt som rör biodling.

Klicka här för att bli medlem