Tre fjärdedelar köper sin honung i livsmedelsbutik!

Enligt en ny undersökning, gjord på uppdrag av Biodlingsföretagarna, köper 74 procent sin honung i livsmedelsbutik. Av dessa anser 93 procent att det borde finnas en ursprungsmärkning för att kunna göra rätt val i butiken. 68 procent visste inte om att honung är ett av de tre mest förfalskade livsmedlen som finns.

Honung utsätts idag för stor konkurrens från importerade produkter som uppges vara honung men som inte är det. För att kunna öka andelen oförfalskad honung behöver kunskapen om honung och andra biprodukter spridas. Konsumenterna behöver informeras om vad honung är, vilken nytta honung gör för miljön och den biologiska mångfalden. Konsumenterna behöver också förstå att bin är nödvändigt för övriga jordbruket, fröodlingen och frukt- och bärodlingar, då dessa är helt beroende av honungsbin och vilda pollinerare för pollinering. Många biodlare har efterfrågat en större informationskampanj för att kunna öka försäljningen i bland annat detaljhandeln.

Under april månad 2021 gjordes en attitydundersökning för att se vilken kunskap konsumenten har om honung och hur deras köpbeteende ser ut.

Vill du veta mer om undersökningen finns information och bilder att hämta via My News Desk, länk (som öppnas i nytt fönster):
https://www.mynewsdesk.com/se/biodlingsfoeretagarna/pressreleases/tre-fjaerdedelar-koeper-sin-honung-i-livsmedelsbutik-3105393

Foto Torbjörn Lagerwall