Välkommen till Apiscandia Örebro 11-13 februari 2022!

Under lördagen hölls årsmöte med Biodlingsföretagarnas ideella förening gällande det turbulenta året 2017 då föreningen utsattes för förskingring och alla dess efterdyningar. En lång stund ägnade medlemmarna åt att diskutera styrelsens ansvarsfrihet. Det valdes också en delvis ny styrelse.

Biodlingsföretagarna har i samarbete med Jordbruksverket, Svenska Bin, Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), nöjet att inbjuda till Apiscandia-kongressen på Conventum i Örebro den 11-13 februari 2022.

Program i tre dagar – på fredagen 11:e feb är Jordbruksverket värd för programmet. Ett symposium på ämnet drottningodling planeras för dagen. Biodlingsföretagarna är värd för lördagens och söndagens program med föreläsningar i tre paralleller i samarbete med SBRs Örebro-distrikt och Svenska Bin. Årsmöten för respektive förening hålls på lördagen.

All information kring program, utställare och bokningspaket hittar du på Apiscandia.com