Enkäten om övervintringen 2021-2022

Glöm inte fylla i enkäten om övervintringen i din bigård. Ju fler svar, ju mer data får vi på faktorer som har betydelse för övervintringen och desto tillförlitligare resultat.

Enkäten sprids i flera länder av COLOSS och dina svar behandlas anonymt.
Du kommer till enkäten genom länken som är öppen till 5 juni.

Länk till enkäten: