DEBATT - Hur vet livsmedelsföretagen att deras honung är äkta?

Idag fungera det så att livsmedelsföretagen och tappningsföretagen förhåller sig till honungsdirektivet när de säljer honung. Honungsdirektivet i sin tur är det dokument som styr vilka parametrar som reglerar vad som får kallas honung. Direktivet är egentligen helt tappningsorganisationernas och inte biodlarnas, ett nytt honungs-direktiv är på gång men gissningsvis kommer de pengastarka tapp-ningsföretagens lobbyister få sin vilja igenom även denna gång. När honungsdirektivet skapades i slutet på 90-talet var det främst biodlare som fodrade sina bin med socker under draget som var problemet.

Text: Fabian Lindhe, ordförande Honungsringen Idell förening.

I början av 00-talet började det dyka upp helt nya förfalskningar, falsk honung gjord i fabrik. Honungsdirektivet är inte alls skapat för att mota bort denna typ av fusk så nya analysmetoder dök upp på marknaden och i början fungerade dem väldigt bra. De analyser som främst används är NMR, LCHRMS och HRMS. Fortfarande verkar livsmedelsföretag och importörer tro att om en honung klarar en NMR analys så är det 100 % säkert att det är äkta honung, men stämmer det? Kan vi lita på analyserna? NEJ.

Om vi tittar på annonsen nedan på kinesisk honung från världsmarknaden, vad är det den säger? Kunden ställs inför ett antal val innan de ska köpa in sin honung, först måste de bestämma vilken sorts honung de vill ha sen måste de bestämma vilken F/G relation de vill ha (Fruktos/Glykos) vilket i sin tur styr hur lätt honungen håller sig flytande. Det är en total OMÖJLIGHET att producera naturprodukten honung efter kundens önskemål om relationen mellan olika sockerarter så vi kan med 100% säkerhet konstatera att detta är falsk honung. Det sista valet en köpare måste göra är att bestämma vilka analyser som honungen ska klara, ju fler garanterat klarade analyser desto mer kostar honungen. Här har vi 100% bevis för att vi inte kan lita på de certifikat som livsmedelsföretagen använder som alibi för att låtsas att de säljer äkta vara.

Livsmedelsföretagen använder gärna ord som transparens och de är ofta stolta över att de kräver att deras honung klarar NMR analyser, men de hemligstämplar själva dessa analyser. Den som inte har något att dölja behöver inte hemligstämpla analyserna som ska bevisa att det är äkta vara. 

Det är bara vi biodlare som kan uppnå en förändring, vi måste jobba för att upplysa livsmedelsverket och livsmedelsinköparna att deras certifikat är värdelösa samtidigt som vi måste arbeta för att få fram nya analysmetoder och införa faktisk spårbarhet direkt till biodlaren, det gäller redan svensk honung men inte den importerade eftersom den gått igenom så många mellanled. Ett stort problem är att en analysmetod enligt kontrollorganisationerna måste vara ackrediterad, dvs om vi ser i ett mikroskop att det finns rester från ultrafiltrering i en honung så anser vare sig säljande företag eller kontrollerande myndighet att det är skäl för att ta bort honungen eftersom analysmetoden inte är ackrediterad.

Eftersom den här kunskapen jag beskrivit är allmän kunskap och om man lägger till det faktum att äkta honung är dyrare i Kina än vad den är i Sverige så kan vi också konstatera att alla företag som agerar som importörer till Sverige från Kina till priser under 20 kr/kg helt medvetet väljer att ta in en fuskprodukt. Jag upprepar, INGEN som importerar honung från Kina kan vara omedveten om att det är fuskhonung de importerar.

I nästa artikel ska jag försöka beskriva vilka alternativa metoder vi kan använda för att avslöja fuskhonungen.

_________________________________________________________________________

Honungsringen – en ideell förening

Vår verksamhet är att kontrollera honung och vax på den svenska marknaden. Detta görs med ideellt arbete och med hjälp av medel från Jordbruksverket som en del av det s.k. Nationella Programmet för  Biodlingssektorn. Stöd gärna vårt arbete genom att bli medlem, se mer information på www.honungsringen.se