FÅ KOLL PÅ HONUNG

Honungskollen pressrelease

Har du någon gång stått i affären och undrat vilken honung du egentligen ska köpa? Nu behöver du inte undra längre! Biodlingsföretagarna, tillsammans med en referensgrupp bestående av organisationer och företag inom honungsbranschen, lanserar nu HONUNGSKOLLEN.SE. Här får du tillgång till allt som går att lära sig om honung. Gör vår quiz, håll en honungsprovning med vänner, läs en broschyr eller njut av allt gott du kan laga med honung!

Honungskollen ingår i en kampanj för att lyfta Vad honung är! Portalen ska gynna synligheten och försäljningen av honung i butik samt upplysa konsumenten om vikten av att köpa rätt honung.

Efterfrågan från biodlare har genom åren varit att honung och honungsprodukter ska synliggöras mer till konsumenter för att kunna öka efterfrågan och minska försäljningen av förfalskad honung. För att kunna göra detta behöver kunskapen om honung och andra biprodukter lyftas och spridas.

Enligt undersökningar gjorda av Biodlingsföretagarna under 2021 köper 74% av konsumenterna sin honung i livsmedelsbutik. Av dessa önskar större andelen att det finns mer information om honung i butik då valet är svårt när man väl står där och ska välja.

– Därför startar vi portalen HONUNGSKOLLEN.SE där alla på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på vad honung är, hur man gör ett bra val i butiken och bli inspirerade till hur man kan använda honung i sin vardag, säger Marie Backman, styrelseledamot i Biodlingsföretagarna samt projektansvarig för Honungskollen.se.

Materialet består av informationstexter, broschyrer och filmer samt en quiz och ett underlag för att kunna göra sin egen honungsprovning. För tillfället finns allt tillgängligt att ladda ner och använda men under 2023 är planen att materialet även ska finnas tryckt och kunna användas både av butiker, biodlare och konsumenter.

Följande enheter finns tillgängliga på honungskollen.se för konsument:

 • Informationstexter
 • Film om Honungskollen.se
 • Quiz
 • Honungsprovning
 • Broschyr Vad är honung
 • Broschyr Smakkompisar
 • Smakhjul

Utöver detta finns även ett skyltmaterial specifikt för butik. Till butik kommer det även, under 2023, hållas workshops, utbildningar och möten för att upplysa butikerna om vikten av att lyfta honung i butik. Utnämningen Sverige bästa honungsbutik, som varit ett samarbete med Svenska Bin, kommer att lyftas och arbetas med för att få butikerna ytterligare intresserade.

Följande enheter finns tillgängliga för biodlaren:

 • Manual och film om hur man demar och/eller håller provning i butik
 • Hur du marknadsför dig till och i butiker
 • Hur berätta för kunden om vad honung är

Den nationella informationskampanjen har fått beviljat stöd i ett projekt genom Nationella Programmet för Biodlingssektorn, Jordbruksverket. Biodlingsföretagarna är ägare av projektet. En referensgrupp bestående av experter från branschen finns med som stöd under projektet.

Följande deltagare ingår i referensgruppen:

 • Sveriges Biodlares Riksförbund
 • LRF mat&dryck
 • Svenska Bin
 • Höglandets Honung
 • Svensk Honungsförädling

Kontaktpersoner

Sanna Ohlander

Projektledare

sanna.ohlander@me.com, 0708 49 48 90

Marie Backman
Projektansvarig Biodlingsföretagarna

marie.backman@biodlingsforetagarna.se

Relaterade länkar
Honungskollen.se