Hur har det gått med övervintringen?

För femtonde året i rad arrangerar COLOSS med hjälp av Jordbruksverket en enkät om övervintring av dina bisamhällen för Sverige. Syftet med enkäten är att få in data om vinterförluster, att kartlägga dem och förstå faktorer som har betydelse för en lyckad övervintring. Undersökningen genomförs av COLOSS som är en internationell organisation i flera länder.

För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många svar. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Dina svar är anonyma och används till statistik och forskning. Ta tillfället i akt och fyll i enkäten om hur det gått för dina bin, det tar ca 15-20 min i anspråk. Även om alla samhällen har klarat sig ska du fylla i enkäten. 

Ju fler svar desto tillförlitligare resultat. 

Du kommer till enkäten genom länken: 

https://www.bee-survey.com/index.php/451462?lang=sv

Enkäten är öppen till söndagen 4 juni.