Jordbruksverkets seminarium innan BeeCom

Till alla intresserade av Sveriges nationella honungsprogram
 
Efter diskussion med näringen har Jordbruksverket beslutat att samordna sin årliga konferens med det stora BeeCom mötet i Malmö den 11-13 mars i år. Jordbruksverkets möte blir då kortare, men förhoppningsvis ett svenskt komplement till de mer internationella utblickarna på BeeCom.
 
Mötet genomförs på fredag den 11 mars kl. 9-11.30, dvs före invigningen av BeeCom. De frågor som kommer att avhandlas är följande (detaljerat program kommer senare):1.     Pollinering
Erfarenheter i Sverige och presentation av möjlighet inom området. Vi får även en kort presentation hur man ser på pollinering i England.

2.     Utbildningsmaterial
Ett svenskt utbildningsmaterial håller på att växa fram. Vad är innehållet och hur sprids kännedom om detta spännande material?

3.     Svenska Bin
Sverige har skapat en unik plattform för marknadsföring av svensk honung. Hur kan denna sprida kunskap och intresse om både svensk honung och biodling?

4.     Beebase
I England har man utvecklat ett register för att både sprida information till biodlare och tillhanda underlag till EU för att få del av deras utvecklingsmedel för binäringen. Vi får besök från ansvariga i England som presenterar hur registret fungerar och biodlarnas reaktioner.

5.     Problem och sjukdomsläget inom biodlingen i Sverige
En genomgång av status, resistensproblematik, vinterförluster, resistensproblematiken, etc.
 
Anmälan görs senast den 4 mars till:
magnus.grontoft@jordbruksverket.se