VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS
PÅ HÖREBACKEN I NÄRKE

Lördag 9 juli kl.13.

Jag visar verksamheten med en
förhoppningsvis klar nybyggnation och
slunglinje. På plats finns Thomas från
Frankrike, Göran Dahlgren som visar Light-Line slungan och Johan Ingjald som berättar om TBH.
Vi bjuder på enkel förtäring och kanske lite
provsmakning av egenproducrad Mölska.
Välkomna!
Thomas Dahl
Höre Bi & Boskap
Vägbeskrivning: Riksväg 52 mellan
Sköllersta och Asker, skylt Höre 2.
Anmälan: th.dahl@icloud.com
eller 0704-452 428