Utbrott av Amerikansk yngelröta

Aktuell rikstäckande information gällande utbrott av Amerikansk yngelröta finns på Länsstyrelsen Stockholms hemsida
Utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats och anmälts i följande län.

Värmlands län
2016-07-14

Konstaterade utbrott finns i följande kommun:
Kommun:                Sunne
Församling:            Gräsmark
Vecka:                   28
Tillsynsdistrikt:      S:3

För alla bin inom en radie om 3 km runt sjukdomsutbrottet gäller kartläggning och utökad besiktning. Om du har bin inom området kontakta din bitillsynsman omgående. Drabbade samhällen avlivas och saneras.

Örebro län
2016-07-06

Örebro län: samtliga kommuner i länet är smittförklarade för Amerikansk yngelröta.
Områden som är smittförklarade för Amerikansk yngelröta: Du får aldrig flytta bin, bitillbehör eller biredskap utan de har besiktigats och friförklarats av bitillsynsman - flyttningstillstånd.

Konstaterade utbrott finns i följande kommuner.
Kommun:                Nora
Församling:            Järnboås - Nora
Vecka:                   26
Tillsynsdistrikt:      T:4

Kommun:                Lindesberg
Församling:            Lindesberg
Vecka:                    16
Tillsynsdistrikt:      T:4

För alla bin inom en radie om 3 km runt sjukdomsutbrottet gäller kartläggning och utökad besiktning. Om du har bin inom området kontakta din bitillsynsman omgående. Drabbade samhällen avlivas och saneras.

 

Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som drabbar de yngsta bilarverna.
Aktuell bitillsynsman i ditt län finner du på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.

Det är i sådana här lägen det visar sig hur oerhört angeläget det är att alla biodlare har anmält uppställningsplatserna för sina bisamhällen. Anmälan av uppställningsplatser för bisamhällen  gör du vart tredje år eller när du gör förändringar i din biodling. 2015 var ett anmälningsår. Har du missat detta är det mycket brådskande att du omgående anmäler uppställningsplatser för dina bisamhällen. Se Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.

Det är lagkrav  att alla biodlare – såväl liten biodlare som storbiodlare – anmäler sina uppställningsplatser för bin.