Välkommen till Yrkesbiodlarkonferens 2017
AnnonsSunlight annons

Biodlarkonferens 2017 äger rum i Nyköping den 10-12 februari.

Är du intresserad av att vara utställare på konferensen?
Övriga frågor.
Kontakta Staffan Tegebäck,staffan.tegeback@biodlingsforetagarna.se

Ladda ner program för konferensen

Bokning av gastronomikväll

Dagspaket till konferensen (OBS! Separat bokning, se länk)

Anmälan