Enkät om övervintringen 2016-2017

För nionde året i rad genomförs under maj månad en enkätundersökning angående övervintringen. Ju fler svar som kommer in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Frågeformuläret som används har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa. Enkäten, som du kommer till genom att klicka här, kan besvaras fram till och med den 4 juni.

Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent