Varning för vax från Wish

Biohälsokonsulent Preben Kristiansen avråder med bestämdhet från att köpa mellanväggar från shoppingsajten Wish. Anledningen är att de inte innehåller rent bivax.

Jag fick nyligen information om att några biodlare har köpt mellanväggar från shoppingtjänsten Wish, och att dessa mellanväggar tillverkats i  Kina. Det blev problem med kakfall i bisamhällena där dessa mellanväggar användes, vilket kan bero på förfalskning med paraffin. För att få reda på om så är fallet skickade jag ett prov av mellanväggarna till ett laboratorium i Tyskland för analys. Provet analyserades med avseende på andel kolväten, och det har även gjorts en gaskromatografi för att se om sammansättningen av ämnen i provet överensstämmer med ämnen som finns i bivax. Andel kolväten i rent bivax är 14,5 procent andel kolväten i provet ligger på 72,1 procent. Laboratoriet skriver i sitt svar att varken andelen kolväten eller gaskromatogrammet överensstämmer med rent bivax, och de anger att gaskromatogrammet tyder på att provet består av en blandning av olika kolväten, som kan vara paraffin, "intermediate" och mikrokristallint vax. Frågan är om mellanväggarna överhuvudtaget innehåller något bivax. Svar kring detta kan endast ges om ytterligare analyser genomförs.

Blanda inte "Wishvax" med annat vax

Jag är medveten om att det är brist på svenskt vax, och att mellanväggar från Kina dessutom kan vara billigare än vaxmellanväggar som säljs här i Sverige. Men jag vill ändå å det starkaste avråda från att köpa mellanväggar hos Wish eller annat utländskt vax om inte analys visar att vaxet är äkta bivax, och att det inte innehåller rester av läkemedel eller bekämpningsmedel. Och vax från mellanväggar köpta hos Wish skall absolut inte blandas ihop med bivax eller lämnas in till anläggningarna som tillverkar mellanväggar.

Text: Preben Kristiansen, Bihälsokonsulent