Biodlingsföretagarna har polisanmält sin kassör

Biodlingsföretagarnas styrelse har kunnat avslöja att kassören fört över pengar till privata konton.
Kassören är nu polisanmäld, och med anledning av att pengar saknas har företaget BF Service AB tilldelats en konkursförvaltare.

Då både föreningen och företaget är drabbat kommer nu att företagets framtid hanteras av konkursförvaltare och föreningen kommer styrelsen att jobba vidare med.

Biodlingsföretagarnas styrelse upptäckte på torsdagen den 17 augusti 2017 att pengarna på kontona verkade vara slut, trots att tidigare uppföljningar visat att allt varit i sin ordning. Efter diskussioner med kassören har han skriftligen erkänt att han fört över pengarna från BFs konton till privata konton. Styrelsen har därför polisanmält kassören och därefter varit i kontakt med banken, revisorer, Kronofogde m.fl. sent under torsdagen för att försöka analysera läget. Dessa kontakter och detta arbete fortsatte under fredagen. Efter detta har styrelsen funnit att man måste inställa alla betalningar och Biodlingsföretagarnas Service AB har under fredag eftermiddag försatts i konkurs. En konkursförvaltare har utsetts och han kommer att hålla i de fortsatta utredningarna för att ta reda på exakt hur stora förlusterna är m.m.

Under helgen har medlemmarna i föreningen Biodlingsföretagarna informerats om vad som har skett, både via e-post och inlägg i det interna forumet.
Kassören har också i kontakt med ordförande förklarat att han vill betala tillbaka det han är skyldig.

Styrelsen har börjat planera för ett extra medlemsmöte för att diskutera situationen men också för att diskutera hur vi kan gå vidare med föreningen Biodlingsföretagarna.

Styrelsen är mycket besviken och förtvivlad över den uppkomna situationen och gör allt man kan för att gå till botten med vad som hänt.