Biodlingsföretagarna satsar framåt – men behöver 200 000 kr

Revisorer och styrelse uppradade under medlemsmötet i Nässjö.
FOTO: ELIN ANDERSSON

I helgen träffades ett 40-tal av Biodlingsföretagarnas medlemmar i Nässjö för ett extra möte med anledning av att föreningen och dess bolag utsatts för förskingring.

Styrelse och föreningsrevisorer redogjorde för vad som hänt, konkursförvaltaren deltog via telefon och sedan blickade man framåt tillsammans.

- Det har aldrig funnits på kartan att vi ska lägga oss ner och ge upp. Fokus har hela tiden varit på hur vi ska kunna gå vidare, sade vice ordförande Simon Höjeberg.

Det var i augusti som det uppdagades att Biodlingsföretagarna och dess företag BF Service AB utsatts för förskingring. Kassören hade tömt först föreningens konto och sedan aktiebolagets genom överföringar till sina privata konton.

-Jag fick information från kassören att det skulle finnas cirka 650 000 kronor på kontot, men det gjorde det inte, redogjorde ordförande Jonny Ulvtorp.

På mötet presenterades också dokument som visade detta, vilka många av de närvarande medlemmarna tog med sig hem. Ulvtorp sade också:

- Av de dokument som kassören presenterade till årsmötet för 2016, alltså tidigare i år, tror vi att samtliga kan ha varit förfalskade. Åtminstone en del av dem vet vi är det.

Konkursförvaltaren Dan Nordenberg på advokatfirman ACTA medverkade via telefon och redogjorde först för händelseförloppet och svarade också på frågor från medlemmarna. Föreningen är aktieägare i bolaget, vilket gör att man blir fordringsägare i konkursen. Handläggningen tar viss tid, ofta mer tid än många förväntar sig, men det är ett långsamt system.

- Jag kan inte forcera fram pengar från kassören, men har löpande kontakt med honom. Han har varit väldigt ångerfull och behjälplig. Han försöker få fram pengarna, sade Nordenberg.

Aldrig ge upp

Lasse Stensson från föreningsrevisorerna gjorde också en presentation.

- Det finns märkliga transaktioner som mörkades i balansräkningen till årsmötet. Efter det har kassören dessutom plockat ut 200 000 kronor till.

Efter alla presentationerna var det lunch med utrymme för deltagarna att diskutera händelseförloppet och resonera kring framtiden.
Vice ordförande Simon Höjeberg redogjorde efter lunchen för hur styrelsen ser på arbetet framöver.

- Det har aldrig funnits på kartan att vi ska lägga oss ner och ge upp. Fokus har hela tiden varit på hur vi ska kunna gå vidare, men vi har milt uttryckt just nu likviditetsproblem i föreningen, inledde han.

200 000 kr behövs

Flertalet av de närvarande medlemmarna passade på att lämna förslag, främst om hur nya pengar snabbt ska komma in i föreningen i väntan på eventuell återbetalning från kassören och konkursboet. Efter närmare två timmars diskussion låg flera idéer på bordet inför fortsatt arbete. Några medlemmar var beredda att ställa upp med tio tusen, andra med några hundra. Redan på plats gjordes en spontan insamling av kontanter och swishöverföringar som gav över 5 000 kronor.

- Vi skulle behöva ha 200 000 kronor för att kunna fortsätta de NP-program vi har lovats av Jordbruksverket, men vi måste betala kostnaderna för projekten och sedan få pengarna från Jordbruksverket i efterhand, sade Thomas Dahl i styrelsen.

- Det skulle innebära 363 kronor per medlem, räknade revisor Staffan Odenhall ut.

Flera lösningar tillsammans

Sammanfattningsvis kom följande förslag att formera en topplista på tillvägagångssätt:

  • Lån av medlemmar
  • Lån i bank
  • Tidigarelagd medlemsavgift
  • Gåvor från medlemmar

Styrelsen kommer att titta närmare på vad som blir bästa lösningen, och troligen är det en kombination av åtgärder.
Det extra medlemsmötet i Nässjö höll god ton och högt i tak. Minnesanteckningar fördes och dessa kommer att komma icke närvarande medlemmar till del tillsammans med de presentationsbilder som visades.

Som avslutning tackades styrelsen och föreningsrevisorerna med en applåd.

Text: Elin Andersson