Jordbruksverket informerar om varför föreskrifter dröjer

”Information om nya föreskrifter för bekämpning av bisjukdomar.”
Med den inledningen skickar Jordbruksverket nu ut meddelande till biodlarsverige. Bland annat handlar det om att andra prov än kakprov ska bli möjliga för amerikansk yngelröta.

Så här skriver Jordbruksverket:
”Många undrar varför vi inte skickar ut vår remiss om nya föreskrifter för bekämpning av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster.
Orsaken är att det förslag vi har tagit fram innehåller flera delar som vår jurist bedömer att vi inte kan reglera. För att reglera något ska en myndighet ha ett så kallat bemyndigande. Sättet som man skriver och bedömer bemyndiganden på har varierat över tid.
I bisjukdomsförordningen är bemyndigandet för Jordbruksverket mycket brett.

Omodernt bemyndigande

Bisjukdomsförordningen är skriven i början av 1970-talet och då var bemyndiganden ofta breda och ganska oprecisa. Numera behövs mycket avgränsade bemyndiganden, vilket alltså inte finns för allt det som vi anser behövs för att få ett modernt regelverk för bitillsynen Vi har haft kontakt med Näringsdepartementet om att bisjukdomsförordningen behöver ändras. Eftersom det tar tid har vi bedömt att det därför är lämpligt att ändå göra vissa ändringar i de föreskrifter vi har idag.

Vårt förslag innebär bland annat att:
• smittförklaring på församlingsnivå för amerikansk yngelröta tas bort och ersätts av zoner
• andra prov för amerikansk yngelröta än kakprov blir möjliga
• vi inför bestämmelser för trakékvalster

Det vi väntar med att ändra är bland annat:
• varroazonerna, bortsett från att vi kan stryka reglerna för Gotland
• reglerna om godkänd biodlare

Vi hoppas att förslaget till ändrade föreskrifter hinner gå ut på remiss före jul. Då kan de nya reglerna träda i kraft innan biodlingssäsongen.

Med vänlig hälsning
Anders Johansson, Ingrid Karlsson och Jackis Lannek på Jordbruksverket”