Delvis ny styrelse vald på Biodlingsföretagarnas årsmöte

Under lördagen hölls årsmöte med Biodlingsföretagarnas ideella förening gällande det turbulenta året 2017 då föreningen utsattes för förskingring och alla dess efterdyningar. En lång stund ägnade medlemmarna åt att diskutera styrelsens ansvarsfrihet. Det valdes också en delvis ny styrelse.

Text och bild: Elin Andersson

2017 blev ett år då Biodlingsföretagarna utsattes för förskingring och styrelsearbetet kom att präglas av detta från augusti och året ut. Medlemmar och förtroendevalda har visat upprörda känslor, frustration och ilska sedan bedrägeriet upptäcktes, då det tog sin början redan under 2016. Den stora frågan för medlemmarna som deltog vid årsmötet var huruvida styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Revisor Lasse Stensson läste upp revisionsberättelsen med beröm till styrelsens snabba återuppbyggnad av föreningen, men de hade också funnit felaktigheter i sättet som det konkursade aktiebolaget tagits om hand då den auktoriserade revisorn i bolaget inte slagit larm om att möte efter möte med den tidigare kassören uteblivit.

Medlemmarna avgjorde

Revisorerna lämnade ingen rekommendation till årsmötet utan överlät till medlemmarna att själva avgöra.
Diskussionen kring ansvarsfriheten var lång och innehöll många frågor och svar. Till sist beslutade årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för samtliga ledamöter utom den tidigare kassören. Osäkerheten kring 2017 års styrelse behövde lösas innan 2018 års styrelse kunde väljas. Där nominerades en person utöver valberedningens kandidater, som vann mötets gillande.

Biodlingsföretagarna har från 10 februari 2018 och till nästa årsmöte en uppställning med förtroendevalda som ser ut då här:

Ordförande: Staffan Tegebäck, 1 år
Ledamöter: Simon Höjeberg, kvarstår till 2019
Ingemar Germundsson, kvarstår till 2019
Wilhelm Ydrestål, 2 år
Thomas Dahl, 2 år
Marie Backman, 1 år
Helena Ring Johansson, 2 år
Suppleanter: Katja Goeller, 1 år
Yngve Kihlberg, 1 år
Revisorer: Lasse Stensson, 2 år
Kjell Ritzén, 1 år
Revisorssuppleant: Fabian Linde, 1 år
Valberedning: Monica Larsson, sammankallande, 1 år
Håkan Alberktsson, 1 år
Jonny Ulvtorp, 1 år

Biodlingsföretagarnas styrelse för 2018. Wilhelm Ydrestål, Simon Höjeberg, Katja Goeller, Thomas Dahl, ordförande Staffan Tegebäck, Ingemar Germundsson, Helena Ring Johansson, Yngve Kihlberg och Marie Backman