Biodlingsföretagarna uppmanar medlemmar att svara på Jordbruksverkets remiss om bisjukdomar

Fram till den 22 mars finns chans att svara på Jordbruksverkets remiss om föreskrifter om bekämpning av bisjukdomar. Flertalet paragrafer har ändrats och nu är det dags att ge feedback kring detta .

Ju fler konkreta och underbygda synpunkter desto bättre. Ni som vill svara ska skicka in mail till jordbruksverket@jordbruksverket.se senast den 22 mars. E-posten ska döpas till ”Dnr. 6.8.16-3611/16”.

Vid frågor finns flera personer tillgängliga för att svara hos Jordbruksverket. Förslaget till föreskrifter och ett utkast till konsekvensbeskrivning finns bifogat här.

Föreskrifter om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin remissversion
Konsekvensutredning remissversion
Missiv
Särskild konsekvensanalys remissversion