Dags för ansökningar till Nationella honungsprogrammet

Har du en projektidé som skulle gynna hela binäringen? Sista dagen att söka medel från Nationella honungsprogrammet är den 30 april.

Den 30 april 2018 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel i Nationella honungsprogrammet (NHP). Då är det sista året i nuvarande programperiod som betonar följande områden:

  • Tekniskt stöd till biodlare
  • Bekämpning av varroakvalster
  • Rationalisering vid flyttning
  • Analyser
  • Utökningen av antalet bisamhällen
  • Tillämpad forskning
  • Övervakning av marknaden
  • Produktkvalité

Projektstöd lämnas enbart till projekt vars resultat är av allmänt intresse för binäringen. Stöd för att utveckla biodling hos enskilda företag eller personer ges inte.

Ansökningar kan lämnas elektroniskt i början av april. Då öppnas ansökningsdatabasen och nås på adress  www.jordbruksverket.se/honung

Mer information kan fås av Magnus Gröntoft
0705-836566
magnus.grontoft@jordbruksverket.se