Jordbruksverkets förslag om nya föreskrifter dröjer

De senaste två åren har Jordbruksverket jobbat på ett nytt förslag till föreskrifter för bekämpning av bisjukdomar. Under februari och mars så har detta förslag varit ute på remiss. Vi vill tacka alla som har tagit sig tid att läsa och skicka in synpunkter på förslaget!

Vi har fått in väldigt många bra synpunkter på förslaget men när vi sammanställer dessa så framgår det att de består av många motstridiga uppgifter. För att göra dessa synpunkter rättvisa behöver vi ägna tid åt att analysera synpunkterna, dess konsekvenser och hur vi kan använda oss av dem för att få så bra föreskrifter som möjligt.

Vi anser det därför inte möjligt att de nya föreskrifterna ska börja gälla redan under denna säsong. Det är tråkigt att många av våra förenklingsförslag inte kan komma biodlarna till godo redan nu, men vi bedömer det som orimligt att forcera processen. Vi räknar med att nya föreskrifter ska börja tillämpas under hösten.

Anders Johansson, Ingrid Karlsson och Jackis Lannek