Lantbrukare visar ökat intresse för biodling

Vid de nyligen avslutade Borgeby fältdagar kunde Biodlingsföretagarna notera ett ökat intresse från lantbrukare för biodling i större skala. - Det har skett en attitydförändring, säger Jonny Ulvtorp som stod i BF:s monter.

Borgeby fältdagar genomfördes nyligen, strax norr om Malmö, och är en fackmässa med inriktning mot den professionella lantbrukaren. Biodlingsföretagarna representerades på plats av Håkan Albrektsson och Jonny Ulvtorp. De summerar en positiv upplevelse av mässan.

- Lantbruket tar till sig mer och mer om biodlingen. Det är främst behovet av pollinering som når fram mer nu jämfört med tidigare. Om jag jämför med hur det var för tio år sedan är det en stor skillnad nu, mot det positiva hållet, säger Jonny Ulvtorp.

Kanske kan det bero på det pågående generationsskiftet.

- Även om en hel del äldre lantbrukare också har fått ett ökat intresse för biodlingens betydelse, så är det den yngre generationen jordbrukare som tagit till sig detta mest, säger Ulvtorp.

På mässan visades också olika exempel på grödor som kan vara bra att så in i sin jordbruksmark för att gynna bin och andra pollinatörer.

Text: Elin Andersson
Bild: Jonny Ulvtorp


Håkan Albrektsson med en visningskupa i Biodlingsföretagarnas monter på Borgeby fältdagar.


Utställningen innehöll exempel på växter som gynnar pollinatörerna.


Utställningen innehöll exempel på växter som gynnar pollinatörerna.


Utställningen innehöll exempel på växter som gynnar pollinatörerna.