Digitala lösningar gör det enklare att starta och driva företag i livsmedelskedjan

Den 30 november lanserades en guide som underlättar för den som vill starta företag inom livsmedelskedjan. Först ut är en guide för företag i biodlar- eller honungsbranschen. Planen är att fler branscher ska läggas till i tjänsten. Guiden har tagits fram i ett samarbete mellan Jordbruksverket, Tillväxtverket och Livsmedelsverket.

Guiderna finns på portalen verksamt.se som samlar alla de myndighetskontakter som behövs för att starta företag.

- Det här är två pilotbranscher som är en sorts motvikter, säger Anne Hansson som är uppdragsledare för Smartare livsmedelskedja – digitalt först. Biodlar- och honungsbranschen är ganska enkel att starta företag inom, medan för vattenbruk kan det krävas över 40 olika tillstånd. Nästa år ska vi kartlägga hur vi kan skala upp guidestöd och tjänster så att fler branscher inom livsmedelskedjan kan inkluderas i lösningen på ett effektivt sätt.

Den stora vinsten är att man som företagare dels slipper vara rädd för att missa någon information eller något tillstånd, dels att man har allt samlat och får en bra överblick utan att behöva leta sig fram på olika myndigheters webbplatser.

- Man fyller helt enkelt i vissa kriterier och får en sammanställning på det man behöver göra för att kunna starta sitt företag, säger Anne Hansson.

Digitala tjänster för en smartare vardag
Inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin jobbar Jordbruksverket med digitalisering på flera områden för att skapa möjligheter till en smartare vardag för lantbruksföretagen. Bland annat kommer djurskyddskontroller att göras mobila, där kontrollanter från länsstyrelserna blir användare av den nya lösningen. En annan del är att göra mer data från Jordbruksverket tillgängligt på öppnadata.se, för att uppmuntra till framåtdrivande lösningar där datan kan omvandlas till användbara tjänster.