Mobil slunglinje – utvecklingsmöjlighet för den svenska yrkesbiodlingen

Syftet med projektet är att skapa unika kunskaper och erfarenheter om mobil slungning. Erfarenheter som i en fortsättning kan utgöra en modell för att genomföra liknande Leaderprojekt.

Svensk yrkesbiodling har några flaskhalsar som försvårar utvecklingen för den enskilde biodlaren. En av dessa flaskhalsar är att utveckla sitt företag från ett deltidsföretag på cirka 100 bisamhällen, då krävs det en avancerad slungutrustning. Med en automatiserad slungning är det fullt möjligt att ta språnget till yrkesbiodling på heltid med 250 till 300 bisamhällen. Den investering som krävs är en slunglinje på cirka 300 000 kronor. Slunglinjen används under en kort period på sommarhalvåret, om slunglinjen är mobil så kan flera dela på den investeringen Idag finns det inget bra alternativ på marknaden för att lösa den flaskhalsen.

Se ansökan här.

Vid frågor kontakta projektledare Jonny Ulvtorp.