”Vi satsar på frågor för binäringen”

I helgen höll Biodlingsföretagarna ideell förening årsmöte, i samband med den nordiska yrkesbiodlarkonferensen i Göteborg – ApiScandia.
Ett par nya ansikten dyker upp bland styrelseledamöter, revisorer och valberedare. Av nio personer i styrelsen är fyra kvinnor.

- Vi kommer att fokusera på näringsbiodling. I allt vi gör ska vi undersöka om det är positivt för binäringen, annars ska vi inte syssla med det, säger Staffan Tegebäck, omvald ordförande.

I samband med den stora yrkesbiodlarkonferensen ApiScandia i Göteborg höll Biodlingsföretagarna ideell förening årsmöte. Staffan Tegebäck, vars företag är Mandolina AB, valdes då om som ordförande för ett år.

-Jag ser fram emot att kunna fokusera på arbetet med förening, efter förskingringen och konkursen vi utsattes för för snart två år sedan. Jag hoppas kunna få vara ordförande och inte bara administratör som gör brandkårsutryckningar. Jag och styrelsen vill kunna jobba med verksamheten för vi har jättemycket att ta igen, säger han.

2019 kommer föreningen att fokusera än mer på de frågor som är viktiga för biodling som yrke och bransch.
Vi ska se till vad som gynnar binäringen. Om vi inte kan hitta något i det, så kommer vi inte jobba med den fråga, säger Tegebäck.

Nästa steg i det arbetet är ett möte om nationella honungsprogrammet, där det ska diskuteras hur Jordbruksverket tänker fortsättningen för det.

4 av 9 kvinnor

Av de nio personer som valts till de olika posterna i styrelsen är fyra kvinnor från branschen.
- Det är väldigt positivt! Som vi jobbat med detta och nu lyckats. Denna och förra valberedningen ska ha en eloge för att de jobbat med detta. Vi i styrelsen är också olika stora som företagare, och i olika former av företag inom binäringen, säger Tegebäck.

På årsmötet gjordes också ett första steg för att förbättra stadgarna och de kommer slutgiltigt att antas på nästa årsmöte. I samband med årsmötet hölls också en workshop för medlemmarna där kommentarer och tyckanden kunde lyftas fram.
- Det är nyttigt att folk får samlas och diskutera. Inga motioner till årsmötet, men det var många åsikter under workshopen.

Det stora arrangemanget ApiScandia blev en framgång.
- Publikt och innehållsmässigt blev det succé! Vi sålde närmare 800 biljetter, plus att det var fri entré på fredagen.

Styrelsen består av:

Ordförande: Staffan Tegebäck
Ledamöter: Thomas Dahl
Wilhelm Ydrestål
Katja Göller
Marie Backman
Ingmar Germundsson
Helena Ring Johansson
Suppleanter: Mats Olofsson
Monica Larsson
Revisorer, ordinarie: Lasse Stensson
Håkan Nilsson
Revisorssuppleant: Fabian Lindhe
Valberedning: Jonny Ulvtorp, sammankallande
Håkan Albrektsson
Yngve Kihlberg

Styrelsen 2019 Biodlingsföretagarnas styrelse består av ersättarna Monica Larsson och Mats Olofsson, Katja Göller, ordförande Staffan Tegebäck, Thomas Dahl, Marie Backman, Ingmar Germundsson, Helena Ring Johansson och Wilhelm Ydrestål.

Foto: Mikael Hildingsson
Text: Elin Andersson