Nu kan BF:s medlemmar använda Från Sverige-märkningen

För att tydliggöra att honungen kommer från Sverige kan nu Biodlingsföretagarnas medlemmar få ”stämpla” sina honungsburkar med Från Sverige-märkningen.
- Den svenska honungen är en fantastisk produkt som konsumenten efterfrågar, säger Ulrika Norvell som är kvalitetsansvarig på Svenskmärkning AB.

Text: Elin Andersson

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige lanserades för tre år sedan med syftet att göra det enkelt för konsumenterna att välja svenskt. Initiativtagare är LRF, Svensk dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen.
Märkningen kan användas på livsmedel, råvaror och växter som lever upp till kriterierna d.v.s är odlat, fött, uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige. Företag som vill använda märket ansöker till Svenskmärkning om att bli märkesanvändare och Svenskmärkning AB gör stickprovsrevisioner med hjälp av fristående certifieringsbolag för att kontrollera att reglerna följs.
 
Varför är detta viktigt?
- Svenska folkets intresse för ursprung är rekordhögt! Märkningen Från Sverige har på tre år gått från 0 procent till 84 procent kännedom och av de som känner till märket är det 78 procent som har högt förtroende för märkningen. Siffror som vi är mycket glada och stolta över. Genom att märka med Från Sverige blir det lättare för konsumenten att hitta de svenska produkterna och på så vis skapas goda förutsättningar för en livskraftig och hållbar livsmedelsproduktion i Sverige, säger Ulrika Norvell som är kvalitetsansvarig på Svenskmärkning AB.
 
Hon fortsätter:
- Att vi har goda förutsättningar för att producera mat i Sverige är något som är viktigt för oss alla oavsett om vi är lantbrukare, livsmedelsproducent eller konsument och inte minst viktigt för vår natur och våra djur. Genom att konsumenten efterfrågar och handlar svenskt får vi många viktiga värden på köpet som exempelvis biologisk mångfald, öppna landskap, friska djur, trygg och säker mat och en hållbar livsmedelsproduktion.
 
Vad innebär det för mig som yrkesbiodlare?
- Genom att använda märkningen Från Sverige kan du som biodlare synliggöra för dina konsumenter att du har svensk honung och på så vis möta konsumenternas efterfrågan. För att få använda märkningen ska honungen vara av svenskt ursprung och biodlingen följa de nationella riktlinjerna ”Säker honung”. Förädling och packning ska ske hos ett företag som är certifierat enligt ett tredjepartsystem som omfattar livsmedelsäkerhet exempelvis BRC eller IP livsmedel, förklarar Ulrika.
 
Hon är glad att Biodlingsföretagarnas medlemmar nu får chansen att använda märkningen.
- Den svenska honungen är en fantastisk produkt som konsumenten efterfrågar! Och jag vill önska er varmt välkomna!

Staffan Tegebäck är ordförande i Biodlingsföretagarna och även han är nöjd med det nya samarbetet.
- Vi har medlemmar som har efterfrågat detta, så det är bra att vi lyckats få till det. Det blev aktuellt igen när det senaste fusket med importhonung uppdagades, säger han.

Rent praktiskt så kommer föreningen att först betala avgiften för märkningen och sedan fördelas den bland de medlemmar som väljer att använda sig av Från Sverige-stämpeln.
- Om vi blir 10-15 stycken så blir det inte så dyrt. Redan nu vet jag i alla fall tre som kommer gå med direkt. Alla som är intresserade kan kontakta mig på e-post till ordforande@biodlingsforetagarna.se

Medlem
Som medlem i Biodlingsföretagarna kan du nu få märka din honung med Från Sverige-stämpeln. Intresserade medlemmar uppmanas att kontakta Staffan Tegebäck på ordforande@biodlingsforetagarna.se