Biodlingsföretagarnas f.d. kassör dömd för grov trolöshet mot huvudman

Den man som tidigare var verksam som kassör för Biodlingsföretagarna Ideell förening och servicebolaget BF Service AB har av Lunds Tingsrätt dömts för grov trolöshet mot huvudman. Detta efter att han vid 21 tillfällen fört över pengar till sin egen verksamhet från Biodlingsföretagarnas konton.

Lunds Tingsrätt har meddelat dom i målet mellan Biodlingsföretagarna och den före detta kassören som tog pengar från föreningen och servicebolaget och överförde dem till sig själv.
Mannen döms för grov trolöshet mot huvudman, efter två olika lagtexter då det skedde en förändring den 1 juli 2017 men brotten begicks både före och efter det datumet.
Den högsta summa pengar som togs vid ett tillfälle var 98 750 kr, i september 2016. Totalt överförde mannen 1 054 996 kronor, efter att ha fått ekonomiska problem i sina egna bolag.

I augusti 2017 började andra styrelsemedlemmar efterfråga utbetalningar som inte hade skett, och efter det kunde det nystas upp att kassören tömt kontona. Den 15 augusti 2017 fick dåvarande ordförande Jonny Ulvtorp besked från den f.d. kassören att det skulle finnas över 650 000 kronor på BF Service ABs konton. Banken däremot sade att det var cirka 30 000 kr på det aktuella kontot.
BF Service AB försattes då i konkurs och en konkursförvaltare utsågs.

Under rättegången använde åklagaren bland annat de förfalskade kontoutdragen och konkursförvaltarens sammanställning som bevisning.
Då den f.d. kassören medverkat vid utredningen av brotten och funnits till hands för polis och konkursförvaltare så döms han till ett lägre straff än brukligt för grov trolöshet mot huvudman. Mannen döms till villkorlig dom och dagsböter.

Hela domen finns att läsa här: Dom 2019-06-03

Text: Elin Andersson