Styrelsen tar ställning för biregister i Sverige

Styrelsen för Biodlingsföretagarna har tagit positiv ställning för att ett biregister i Sverige skulle vara bra för branschen.

- Ett biregister kommer att bli ett måste framöver. Vi kan inte få några pengar eller offentliga medel om vi inte han redovisa hur branschen ser ut. Det skulle också minska på svarthandeln med honung, säger Staffan Tegebäck som är ordförande.

Diskussionerna har varit många och långa när styrelsen för Biodlingsföretagarna har stött och blött frågan om biregister i Sverige. En av de stora delar som de baserat sina diskussioner på är en egen undersökning av hur det ser ut i andra länder i Europa. Denna kartläggning redovisas också i detta nummer av Gadden.

- Vi har pratat jättemycket om biregister-frågan. En del ledamöter har varit för och andra emot under diskussionernas gång, men efter hand har vi enats om att ett biregister skulle vara bra för både branschen och oss som förening, säger Staffan Tegebäck som är ordförande i Biodlingsföretagarna.

 

Vad baserar ni det på?

- Att vi i Sverige vet ingenting om hur biodlingsbraschen ser ut på det stora hela. När vi pratar med kollegor från Europa så vet de exakt om väldigt många saker som vi inte har en aning om här. Hur stor är den totala honungsskörden till exempel? Hur många bisamhällen finns i Sverige? Exemplifierar Staffan.

Han fortsätter:

- Inom en ganska snar framtid kommer det också behövas för att vi ska kunna redovisa och få pengar från honungsprogrammet. Då är ett biregister ett måste, och det kommer bli ett krav från EU framöver. Så för oss i Sverige är det inte frågan om om det blir, utan när.

Vad tänker ni om att det kan bli offentlig handling av vart bigårdarna är placerade och därmed öka risken för stölder?

- För vår det måste det inte stå exakt var bigårdarna är, men ange inom vilket område som kan användas för att varna biodlaren för exempelvis sjukdomsutbrott. De människor som vill stjäla från andra gör det ändå. Jag tror inte att ett biregister varken ökar eller minskar risken för stölder av bisamhällen, säger Staffan.

Styrelsen ser biregistret också som ett sätt att bli av med svarthandeln av honung och andra biprodukter.

- För oss som är yrkesbiodlare är det ett bra sätt att visa storleken på våra verksamheter, att vi har fler samhällen, mer honung och andra produkter.

Frågan om ersättning till yrkesbiodlare som är med i registret kommer man att fortsätta diskutera med Jordbruksverket.