Ny fas för framtagande av mobil slunglinje

Det första projektet för att ta fram en mobil slunglinje för yrkesbiodlare avslutas. Biodlingsföretagarna tackar Leader Sörmlandskusten, EU och Jordbruksverket för samarbetet kring detta. Nu tas nästa steg för att lösa upp den flaskhals som hindrar utveckling av yrkesbiodling.

Svensk yrkesbiodling har några flaskhalsar som försvårar utvecklingen för den enskilde biodlaren. En av dessa flaskhalsar är att utveckla sitt företag från ett deltidsföretag på cirka 100 bisamhällen till cirka 300, då krävs det en avancerad slungutrustning. Med en automatiserad slungning är det fullt möjligt att ta språnget till yrkesbiodling på heltid med 250 till 300 bisamhällen.

Den investering som krävs är en slunglinje på cirka 300 000 kronor. Slunglinjen används under en kort period på sommarhalvåret, men om slunglinjen är mobil så kan flera dela på den investeringen. Idag finns det inget bra alternativ på marknaden för att lösa den flaskhalsen.

Mobil slunglinje lösningen

Den lösning som vi ser på problemet är en mobil slunglinje som kan alternerna mellan olika biodlare för att slunga den honung som bisamhällena producerar. Den enskilde biodlaren får en rationell lösning på sin slungning och behöver inte investera i en egen anläggning. Det finns ett tydligt underifrånperspektiv på projektet eftersom det finns biodlare som utbildat sig via YH-utbildning för att bli yrkesbiodlare.

Därför ansökte vi om finansiering av ett förstudieprojekt hos Leader, för att utröna intresset av en anläggning hos yrkesbiodlarna

Projektet var av pilotkaraktär yrkesbiodlarnas intresse för en mobil anläggning spreds både via träffar och Biodlingsföretagarnas årsmöte och dokumenterades.

Innovationsgrupp bildas

Under 2019 lämnades ansökan till EIP-programmet om finansiering för investeringen och driften av det mobila slungrummet. Wilhelm Ydrestål blev beviljad ett stöd för att bilda en innovationsgrupp.

I och med att det har beviljats medel för att bilda en innovationsgrupp avslutar vi projektet härmed och samtliga kommande kostnader kommer att belasta kommande projekt. Från det att vi hade våra möten med yrkesbiodlarna har vi haft kontinuerliga kontakter med intresserade yrkesbiodlare och flera av dem kommer förmodligen att utgöra en kommande referensgrupp för den fortsatta projektverksamheten.