Information från Jordbruksverket

Bitillsynen åter till Djuravdelningen

Jordbruksverket genomför en omorganisation och förbereder inför tillämpningen av EUs nya djurhälsolagstiftning som träder i kraft april 2021. Nationella regler ses över för att komplettera EU-lagstiftningen.

Från och med nästa vecka (v.33) är det smittbekämpningsenheten som tar hand om bitillsynen. Anders, Ingrid och Jackis slutar i samband med det att ansvara för frågor om bihälsa. På smittbekämpningsenheten är det istället Kristina Fontel, Jenny Kanerva Eriksson och Helle Påhlsson som tar vid.