Storbritanniens utträde ur EU

Storbritanniens utträde ur EU får följdverkningar även för honungsförsäljningen. Här kommer en kort sammanfattning av Brexit med uppdateringar från Copa-Cogeca

• 31 januari 2020: Storbritanniens utträde från Europeiska unionen. Ingen mer representation i EU-institutionerna, men fortfarande bunden till EU-fördragen.

• 2-5 mars 2020: Den första förhandlingsrundan mellan Europeiska unionen och Storbritannien.

• Mars-juni: fyra rundabord med förhandlingar, många oenigheter.

• 12 juni 2020: Storbritannien avvisade formellt möjligheten att begära Brexit-övergångsperioden.

• 15 juni 2020: premiärminister Boris Johnson träffade ordföranden för Europeiska rådet Charles Michel, Europeiska kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, och Europaparlamentets president, David Sassoli, för att ta reda på framstegen med målet att komma överens om åtgärder för att
gå vidare i förhandlingarna om det framtida förhållandet;

• 2 juli 2020: Begränsad förhandlingsrunda;

• Veckan den 20 juli: EU vill att affären ska vara ett enda övergripande avtal där en tvist på ett område kan leda till återverkningar i ett annat men Storbritannien vill ha en serie mini-avtal med sina egna styrningsarrangemang. Fiske och det så kallade lika villkorsområdet är fortfarande det största problem i handelsförhandlingarna.

Generell kommentar:

Storbritannien och EU diskuterar och förhandlar för närvarande ett frihandelsavtal (FTA). Efter den begränsade förhandlingsrundan den 2 juli uttalade EU: s huvudförhandlare Michel Barnier: "EU: s ståndpunkt kvarstår, baserat på den politiska förklaringen, att det inte kommer att finnas något
ekonomiskt partnerskap utan:

1. robusta garantier för lika villkor - inklusive statligt stöd - för att säkerställa öppen och rättvis konkurrens mellan våra företag;

2. en balanserad, hållbar och långsiktig lösning för våra europeiska fiskare och kvinnor.

3. en övergripande institutionell ram och effektiva tvistlösningsmekanismer. "

Därför kvarstår fortfarande massor av osäkerheter och den sista förhandlingsdagen (31 december 2020) närmar sig. Om inget avtal görs kommer Storbritannien att bli ett tredjeland, WTO: s regler kommer att gälla.

Vad är dina prioriteringar när det gäller förhandlingarna med Storbritannien? Vänligen titta i den bifogade tabellen med data relaterade till ”Läget i handeln mellan EU-27 och Storbritannien inom honungssektorn” BX (20) 5367 (rev.1).

Skicka dina kommentarer till Federico.Facchin@copa-cogeca.eu senast fredag 03/09.

Vänliga hälsningar,

På uppdrag av
Federico FACCHIN
Politikrådgivare