Enkätundersökning om kunskapsöverföring från COLOSS.

Biodlingsföretagarna har ombetts skicka denna enkätundersökning som handlar om biodlares kunskapsöverföring till våra medlemmar. Undersökningen genomförs i 25 länder och den tar några minuter att göra. Svar önskas senast torsdag 15:e oktober.

Organisationen COLOSS (www.coloss.org) är ett internationellt nätverk av forskare och rådgivare inom biodling. Dess namn anger även dess huvudsyfte ”Prevention of honey bee COlony LOSSes” (Förebyggande av honungsbiförluster) och dess mål är att förbättra hälsan hos honungsbin på global nivå. Det finns flera arbetsgrupper inom COLOSS, en av dem är B-RAP (Bridging Research and Practice), som betyder ”Överbrygga forskning och praktik”.

B-RAP arbetsgruppen har sedan dess start 2014 bland annat arbetat med att identifiera vilka problem som finns kring honungsbinas hälsa och minskning av förluster. Ett av problemen som identifierats är brister i kommunikationen mellan forskare, rådgivare och biodlare och skillnader i de olika gruppernas perspektiv. För att förbättra kommunikationen och öka kvaliteten på rådgivningen är ett led att genomföra en enkätundersökning bland biodlare om kunskapsöverföring..

Frågorna i enkäten omfattar bland annat följande: Vilken utbildning inom biodling har du och vilken typ av utbildning skulle du vilja ha, vilka typer av biodlarnätverk tillhör du, hur och varifrån får du information om biodling, vilka är de största problemen i din biodling, och vilka frågor ska forskning och rådgivning fokusera på i framtiden?

Gå in på bee-survey.com och bidra med dina svar för att hjälpa till att göra rådgivningen bättre för dig och din biodling. Det tar cirka 10 minuter att besvara frågorna i enkäten, som är öppen fram till och med 15 oktober 2020.

Undersökning kommer att genomföras i fler än 25 olika länder över hela världen, och resultatet från den kommer att användas som ett av verktygen till att förbättra, utveckla och anpassa forskningen och rådgivningen för framtidens biodlare.

Biodlingsföretagarnas styrelse för 2018. Wilhelm Ydrestål, Simon Höjeberg, Katja Goeller, Thomas Dahl, ordförande Staffan Tegebäck, Ingemar Germundsson, Helena Ring Johansson, Yngve Kihlberg och Marie Backman

Klicka på bilden för att komma direkt till bee-survey.com och bidra med dina svar!