Vad ger ett medlemsskap i Biodlingsföretagarna?

Biodlingsföretagarna är en branschförening för biodlare som på hel- eller deltid har sin inkomst från biodling. Vi har inga krav på att man ska ha ett visst antal samhällen och våra medlemmar har allt från enstaka till hundratals bisamhällen. Som medlem i Biodlingsföretagarna får du möjlighet att träffa likasinnade biodlare för utbyte av erfarenhet och kunskap.

Du får som medlem tillgång till rådgivningsservice om ekonomi, livsmedel/hygien och yrkesbiodling. Rådgivningen består av kunniga personer med expertkunskap inom sina områden och som svarar på frågor och ger råd via telefon eller e-post.
Kommunikation sker även via vårt medlemsforum där man kan delta i olika diskussionstrådar om hur man kan bygga upp och driva sitt eget biodlingsföretag, samt diskutera alla övriga frågor inom biodling.

Du får dessutom tillgång till Biodlingsföretagarnas kvalitetssäkringssystem. Dokumenten är en hjälp och vägledning för att säkra livsmedelshanteringen och underlätta egenkontrollen, och bygger på branschens riktlinjer och gällande lagar.
Vi har vår uppskattade tidning Gadden med intressanta artiklar och nyhetsbevakning. Tidningen har under åren blivit en viktig kunskapsbank och samtliga årgångar finns numera även i digitalt format.

Som biodlare måste man utvecklas för att hänga med och därför anordnar vi kurser, konferenser och studieresor. Dessutom har vi vårt uppskattade Öppet hus där man får möjlighet att besöka ett antal biodlare för att se hur de lagt upp sin verksamhet.

Friska, snälla och produktiva bin är viktigt för oss som biodlare. Vi skapar material för marknadsföring, profilprodukter och EAN-koder som kan beställas i Butiken.

Vi bedriver informations- och påverkansarbete för att tillvarata våra intressen. Det handlar om kontakter med svenska politiker och media såväl som aktivt deltagande på EU nivå. Som medlem har du möjlighet att delta i detta påverkansarbete genom vårt medlemsforum där vi lägger ut interna ”remisser” i heta frågor för att medlemmarna ska kunna göra sina röster hörda.

Tveka inte – gå med i Biodlingsföretagarna du också!

EPBA

EPBA

EPBA, European Professional Beekeepers Association, är en sammanslutning av...

Läs mer
EPBA

Projektstöd beviljat för Vinterdödlighet en stor källa för ekonomiska förluster för yrkesbiodlare

Läs mer
EPBA

Kontakta oss

Har du frågor? Varmt välkommen att kontakta oss.

Se kontaktuppgifter
EPBA

The Swedish Professional Beekepers

Our mission is to promote beekeeping as a full-time or part-time occupation.

Read more