Biodlingsföretagarna bjuder in

Nedan följer arrangemang som är aktuella i Biodlingsföretagarnas regi just nu.
Gå in på respektive arrangemang för att läsa mer om innehåll och anmälan.

Mycket välkomna att deltaga.

Vill du öka din vinteröverlevnad och gå en kurs som följer dig ett helt år?

Välj mellan att vara på plats i Linköping den 9 april eller att vara med online.

Läs mer...

Utbildning 5 april i Umeå

”Att bli social med dina kunder – hur når du dem via facebook och instagram?” Lär dig ett enkelt sätt att arbeta med sociala medier för att bygga ett starkare varumärke och en tydligare företagsprofil.

Läs mer...

EPBA

Gadden

Gadden är vår medlems-tidning i A4-format som utkommer sex gånger per år.

Läs mer

EPBA

Företagsrådgivning i yrkesbiodling

Som i ett led i att stärka och hjälpa dig som företagare..

Läs mer
EPBA

På gång

Information om aktuella aktiviteter som anordnas i Biodlingsföretagarnas regi.

Läs mer