Öppet brev till Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Konsumentverket

Publicerad 15 februari 2017

I samarbete med de svenska biodlingsföretagarna har några av de tyngsta internationella experterna inom biodling och honungsproduktion skrivit ett öppet brev till Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Konsumentverket

Läs mer
EPBA

Skrivelse till Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott: Ursprungsmärkning av honung

Publicerad 28 april, 2015

Som ett led i att vi ska få bättre märkning av var den honung som säljs i våra butiker har sitt ursprung har Biodlingsföretagarna ställt frågor till utskottsmedlemmar, för samtliga partier, i Miljö- och jordbruksutskottet.
Vi hoppas nu att det… 

Läs mer i PDF-fil
EPBA

Skrivelse till Livsmedelsverket angående spår av främmande substanser i honung

Publicerad 17 mars, 2015

Utifrån Livsmedelsverkets brev med information om spår av främmande substanser i honung har Biodlingsföretagarna och Biodlarna, gjort en kort sammanfattning, där vi ställer ytterligare frågor i ämnet till Livsmedelsverket.

Läs mer i PDF-fil

Biskötsel

Fotograf: Monica Ledel. Bilden får publiceras kostnadsfritt i icke kommersiellt syfte. Vid publicering måste fotograf anges.

Vandringsbioding

Fotograf: Monica Ledel. Bilden får publiceras kostnadsfritt i icke kommersiellt syfte. Vid publicering måste fotograf anges.

Skattning

Fotograf: Monica Ledel. Bilden får publiceras kostnadsfritt i icke kommersiellt syfte. Vid publicering måste fotograf anges.

Yrkeshögskolan för biodling

Fotograf: Monica Ledel. Bilden får publiceras kostnadsfritt i icke kommersiellt syfte. Vid publicering måste fotograf anges.