Svensk Biavel – ett nationellt projekt för ett strukturerat avelsarbete

Svensk Biavel bildades våren 2005. I januari 2007 bildades Svensk Biavel AB med Sveriges Biodlares Riksförbund och Biodlingsföretagarna som ägare av hälften var.

Uppgiften för projektet med Svensk Biavel var att ta fram en övergripande nationell plan för ett strukturerat avelsarbete med honungsbin och detta oberoende av biras.

Till dags dato har en generell och övergripande Avelsplan med tillämpning i en Handbok presenterats och dessa finns att hämta på Svensk Biavels webbplats.

Det övergripande målet har av ägarna SBR och BF formulerats så att Svensk Biavels avelsplan skall möjliggöra att biodlarna får fram bin med följande egenskaper;

• Producerar mycket honung
• Är friska
• Är snälla och lätta att sköta
• Har god pollineringsförmåga
• Har en ökad varroatolerans (tillägg 2011)

Läs mer

www.svenskbiavel.se

EPBA

Gadden

Gadden är vår medlems-tidning i A4-format som utkommer sex gånger per år.

Läs mer

EPBA

Företagsrådgivning i yrkesbiodling

Som i ett led i att stärka och hjälpa dig som företagare..

Läs mer
EPBA

På gång

Information om aktuella aktiviteter som anordnas i Biodlingsföretagarnas regi.

Läs mer