Upphandling kommunikatör till Biodlingsföretagarna

Biodlingsföretagarna är en branschorganisation där arbetet styrs av aktuella frågor inom biodlarnäringen och att upprätta samarbeten inom politiken, med myndigheter samt med organisationer. Det områden som varit aktuella under senare tid berör honungsfusk, biregister, pollinering, utbildning, export, information och bihälsa.

Biodlingsföretagarna gör nu en upphandling av kommunikatör under hösten 2019 som ska vara klart i december inför nästa år. Kommunikatörsuppdraget startar i januari 2020 och löper tillsvidare enligt överenskommet avtal.

Så här tänker vi oss kommunikatörens roll

BFs kommunikation följer en marknadsplan, utgivningsplan (medlemstidning) samt strategisk plan som upprättas gemensamt av kommunikatör och kommunikationsråd.

● Hemsida & forum – moderator/administratör
Uppdateringar löpande, innehåll och nyheter
Medlemsforum på hemsidan

● Sociala medier – moderator/administratör
BFs officiella facebook sida
Instagram

● PR
Pressreleaser ca 6 per år
Twitter-konto - moderator/administratör
Debattera frågor enligt BFs kommunikationsstrategi

● Gadden BFs medlemstidning – redaktör
Utgivning 6 nr per år, distribueras till BFs medlemmar, organisationer, företag och annonsörer
Utgivningsplan – upprättas årsvis med teman inför varje år tillsammans med kommunikationsrådet

● Nyhetsbrev
Digitalt utskick ca 4 ggr per år (eller fler vid behov)

● Omvärldsbevakning
Bevaka biodlarbranschen i Sverige, följa nyheter i andra länder om biodlarnäringen,
följa organisationer både i Sverige och internationellt.

● BFs årliga kongress och närvaro styrelsemöten
Bevakar BFs årliga nationella kongress som normalt hålls i februari under tre dagar.
2020 hålls kongressen i Sunne, Selma Lagerlöfs Hotell 21-23 februari.
Vid behov, då vissa frågor ska behandlas som berör BFs kommunikation, kan kommunikatören kallas till styrelsemöten, både fysiska och telefonmöten.

Vi föreställer oss följande kunskap eller erfarenhet hos kommunikatören

Erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring, journalistik eller liknande verifierad kunskap. Intresse för miljö och natur och gärna erfarenhet av biodling.

Rollen som kommunikatör är central i Biodlingsföretagarnas verksamhet och erfarenhet att projektleda, samarbeta och driva frågor ser vi som viktiga egenskaper.

Låter detta intressant, är du BFs kommunikatör? Då är du varmt välkommen att kontakta Biodlingsföretagarna med en intresseanmälan och en presentation av dig. ordforande@biodlingsforetagarna.se

// Väl mött! BFs styrelse

Ladda ned som PDF